Камен Пенков

Камен Пенков е роден на 5 ноември 1953 г. в София. Висшето си образование придобива през 1983 г. във ВСШ “Георги Димитров” – МВР, ІІ-ри факултет, а магистърска степен – в Югозападния университет “Неофит Рилски”, “Правно-исторически факултет” – 2001 г.

В периода 1976-1990 г. работи в структурите на МВР. През 1991 г. основава Агенция за сигурност “Скорпио” и до 2000 г. е неин президент. В периода 2005 – 2008 г. е назначен за заместник-министър в Министерството на вътрешните работи.

През 2005 г. придобива квалификацията доктор, през 2008 г. – доцент по “Организация и управление извън сферата на материалното производство” (национална сигурност), а от юни 2013 г. – професор.

Изнасял е лекционни курсове и е водил семинарни занятия  по административно-правен режим на националната сигурност във ВСУ “Черноризец Храбър” и ЮЗУ “Неофит Рилски”. Има редица научни публикации, посветени на проблемите на противодействието на престъпността. През 2004 г. е избран за действителен член на  Руската академия по безопасност, отбрана и обществен ред. Член е на Световната академия на науките по комплексна безопасност. От октомври 2008 г. е избран за изпълнителен директор на Международен институт за сигурност и сътрудничество.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.