Смилена Смилкова

Доц. д-р Смилена Димитрова Смилкова е специалист по “Методика на обучението по музика в предучилищно и начално училищно образование и музикален инструмент”.

Преподава “Методика на музикалните дейности в детската градина”, “Методика на обучението по музика в началното училищно образование”, “Артпедагогика”, “Музикален фолклор в ДГ и НУ” и редица други дисциплини, свързани с музикалната компетентност, на студенти в специалностите “Предучилищна педагогика и чужд език”, “Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Начална училищна педагогика и чужд език” и “Социална педагогика” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.