Марияна Тодорова

Марияна Станчева Тодорова е родена на 18 януари 1971 г. в гр. Бургас. Завършва бакалавърска степен в Пловдивски университет “Св. Паисий Хилендарски” и магистърска в Нов български университет.

Доктор по педагогика и преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, в катедра “Педагогика и методика на обучението”, във факултет “Обществени науки”.

Област на научни интереси: предучилищно образование и възпитание, педагогика на взаимодействието дете – околна среда. Участва в редица български и международни научни проекти, сред които “Изследователски учебно-методически практикум за разработване и апробиране на концепция за психосоциално интегриране на деца със специални образователни потребности в масовото училище”. Автор на научни публикации, студии, учебни помагала и монографии.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.