Игрови модели за икономическо и финансово образование в детската градина

ISBN:
978-619-7123-95-1
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
128 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Цивилизацията на западния европейски модел вече столетия се развива по технократичен път, който доведе до реалностите на съвременното консумативно общество и парадоксите на нашето време. „В модерния свят господства потреблението на вещите. Те са ценност към която хората се стремят, т.е. парите като ценност са еквивалент на вещите, които могат да бъдат получени с тях. Потребностите и даже много от интересите се удовлетворяват чрез вещите.” (Каприева, М., 2012, с. 179) Така консумативизмът става житейска философия на много хора, подхранван от масмедиите на информационното общество. Широко тиражираните образи на задоволеността от вещи, висок финансов стандарт на имащите хора и лавината от реклами на вещи и услуги ни заливат от екраните на телевизорите, телефоните, Интернет и печатните медии. Съществуват маркетингови изследвания, които доказват, че най-големи потребители на реклами са децата, особено в предучилищна възраст. (Петкова-Георгиева, Ст., 2011)

Социалната действителност днес изправя детето от най-ран­на възраст пред необходимостта да среща и решава проблеми от финансов характер. Очевидна е нуждата от основни финансови познания, заложени още в детството, които да предоставят реални възможности за изграждане на добър живот, успешна кариера и финансова независимост в бъдеще. (Наредба №13 от 21.09.2016)

Играта е тази, която първа отваря вратата към света. Със своята същност и специфика, тя е обективна предпоставка и решение за успешна реализация на основния образователен стандарт в предучилищна възраст, свързан с опознаване и разбиране на света. В този смисъл тя е и най-добрият модел за финансово образование и възпитание в детската градина.

Икономическото образование в детската градина, осъществено чрез игри, отваря един съвсем нов свят за децата, различен и непознат за тях. В непринудени игрови ситуации те осъзнават ролята на индивида в обществото, зависимостта му от обективни обстоятелства, значимостта на парите като средство за съществуване, учат се на милосърдие и най-важното, забавлявайки, те се обучават. По този начин у тях се възпитават икономически нагласи и съзнание. Много по-рано те се превръщат в отговорни и зрели хора. Обучението чрез играта гарантира формиране на умения за откриване на нови знания, които се съпоставят с познатите по изключително интересен, забавен и нетрадиционен начин. (Тодорова, М., 2016, с. 173)

За осъществяването на целите на финансово образование и възпитание в детската градина през 2014 година, чрез четири предварителни пилотни проучвания, беше заложено, теоретично подготвено от автора и реализирано в периода 2015 – 2017 година емпирично изследване, посредством анкетиране на 100 учители, 270 родители и 300 деца, за отношението и нагласите към финансовото образование и възпитание в предучилищна възраст. Същевременно бяха апробирани ситуационните игри, създадени като модели за финансово обучение и възпитание на децата, с цел установяване на детските нагласи и възможности за възприемане на първична финансова информация, ниво на рефлексия на основни финансови термини, употребявани в ежедневието и готовност за получаване на елементарни финансови знания.

Емпиричното изследване беше проведено в редица детски градини в град Бургас, Бургаска област и други области в страната. То потвърди необходимостта от финансово образование още в предучилищна възраст, интереса и готовността на децата да участват чрез игрите в такова обучение.

В монографията „Финансово образование в предучилищна възраст”, авторът отразява резултатите и анализите от емпиричното изследване в детските градини.

С цел постигне на по-добър ефект и практическа насоченост на обучението на студенти от Факултет обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – (ПНУП), които изучават темата „Елементи на икономическо възпитание в предучилищна възраст”, и от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език” (ПУПЧЕ) – изучаващи дисциплината „Основи на социално-икономическата култура на детето”, в проведените пилотни проучвания и в осъществяването на реалното изследване, бяха включени бъдещи педагози от посочените специалности. (Наредба №5 от 03.06.2016)

Трябва да отбележим, че студентите много успешно се справиха с поставените задачи и с удовлетворение да им благодарим за положените усилия в съвместната ни работа. В раздел Приложения е посочен списъкът на студентите, участвали в емпиричното изследване.

В резултат на търсенето на модели за финансово образование и възпитание са използвани възможностите, които ни дава игровият подход. Разработени са множество игрови модели с финансова насоченост, които могат да се интегрират в различните образователни направления застъпени в програмните системи за работа в детската градина. Част от тях са описани в трета и четвърта глава на посочената по-горе монография, други намериха място като илюстрация на теоретичните и методически постановки в помагалото „Игрите като средство за финансово образование в предучилищна възраст”, насочено към студенти и детски учители за целите на финансовото образование в детската градина.

Създадените нови игри най-пълно са представени в настоящото, второ помагало със същата насоченост, в което авторът предлага на колегите 50 игри за ІІІ и ІV подготвителни възрастови групи в детската градина. Предложените игри са разнообразни и могат да се използват за целите на финансовото образование. Някои са едноетапни и по-лесни за реализиране, други са многоетапни с по-сложна методика на приложение, което изисква от учителите повече усилия и предварителна подготовка.

Работата с игрите позволява надграждане и това вдъхва надежда, че колегите ще внесат в тях творчески аспекти, като ги обогатят. В случая е важно, игровите модели да подпомогнат финансовото образование в предучилищна възраст.

Авторът

-----------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: