Мариана Каприева

Мариана Стефанова Каприева е родена на 10 март 1955 г. в гр. София. Завършва Философски факултет  на Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”.

Започва като учител по философия в ЕСПУ “Кирил и Методий”, гр. Бургас и в Учителски институт “Христо Ботев”, гр. Бургас. От 1986 г. е преподавател в катедра “История и философия” към факултет “Обществени науки” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас. Доктор по философия.

Област на научни интереси: философия на науката, философия на изкуството, философска антропология, социология. Участва в редица научно-изследователски проекти, сред които: “Потребности и интереси на студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас за успешна реализация в условията на европейската интеграция”, “Социологическо изследване на динамиката на учителската професия” и др.

Член на “Съюза на учените в България” и “Сдружение на преподавателите по философия във ВУЗ”.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.