Младен Пройков

Младен Антонов Пройков е завършил “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия” (магистър, 1999 г.; доктор по ЕЕПП от 2018 г.) в Технически университет, гр. Варна.

От 2014 г. е преподавател в катедра “Електроника, електротехника и машинознание”, Факултет по технически науки в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.

Преподавани дисциплини: Електроснабдяване, Осветителна техника, Електрозадвижване, Теоретична електротехника, Техника на високите напрежения, Релейна защита и автоматизация.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.