Румен Киров

Румен Михайлов Киров е завършил “Електроснабдяване и електрообзавеждане” (инженер магистър, 1974 г.) в Технически университет, гр. София. Докторска дисертация на тема „Светлинна техника и източници на светлина”, защитена в МЕИ, Москва, 1988 г.

От 1999 г. е доцент в Технически университет, гр. Варна. Преподавани дисциплини: “Електроснабдяване”, “Eксплоатация на електрически уредби”, “Оптимизация на електроснабдяването”, “Технико-икономически проблеми на рационалното електропотребление”, “Надеждност в електроснабдяването”, “Електроенергийна ефективност”.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.