Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLV, книга 2, “Обществени науки”, 2016

ISBN:
1312-1359-6
Размери: 
30 × 21 × 2.2 cm
Брой страници: 
252 стр.
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLV, книга 2, “Обществени науки”, 2016

----------------

Съдържание

Петър Парушев
Босненската криза осненската криза 1908-1909 г. в донесенията на българския дипломатически представител в Белград Андрей Тошев
Рецензент: доц. д-р П. Пеева

Петър Парушев
Босненската криза  1908 – 1909 г. през погледа на българското дипломатическо представителство във Виена
Рецензент: доц. д-р Г. Йовчева

Penka Peeva, A. Baran Dural
The Turkish Ethnic Group in Bulgaria: Problems of Migration
Рецензент: доц. д-р Г. Йовчева

Николай Атанасов
Проблеми и нови  предизвикателства за учене и образование
Рецензент: доц. д-р М. Парашкевова

Светозар Димитров
Възможности и насоки на въпросник за качество на живот при изследване на шизофренни пациенти
Рецензент: доц. д-р Б. Цонкова

Светозар Димитров
Изследователски потенциал на тест за ранни спомени и наративни проби при отчитане на динамика на психично функциониране на индивиди с шизофренно разстройство
Рецензент: доц. д-р Б. Цонкова

Елена Дичева
EDUTAINMENT като съвременна технология за обучение на студенти-педагози
Рецензент: доц. д-р Т. Иванова

Елена Дичева
Доброволческата дейност на студентите-педагози като възможност за формиране на опит в областта на педагогическата работа
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Мария Дишкова
Какво очаква съвременният студент от преподавателите в университета
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Мария Дишкова
Какво знаем за трафика на хора
Рецензент: доц.  д-р Т. Иванова

Марияна Тодорова
Медиите и образованието на децата
Рецензент: доц. д-р Е. Дичева

Марияна Тодорова
Децата в света на анимацията
Рецензент: доц. д-р Е. Дичева

Lyudmila Ivanova, Olga Verbitskaya, Nelya Ivanova
The First Russian Newspaper "Vedomosti" and the Modern Press
Рецензент: доц. д-р П. Пеева

Galina Petrova, Ivan Sokolov
Bulgarian-English Parallels in the Translation of Structures with the Modal Particle Си (Si)
Рецензент: проф. д-р Н. Иванова

Николай Милев, Розалина Милева
Автоматизацията на бизнес процесите като средство на икономиката на знанието за преобразуване на българските предприятия
Рецензент: доц. д-р А. Маринов

Nikolay Milev, Svetlana Kmetska
Challenges of Industry 4.0 Concept for Bulgarian Enterprises in the Automotive Sector
Рецензент: проф. д-р Ив. Димитров

Христо Георгиев
Проучване и анализ на нагласите и оценките на организационните потребители на мобилни телефонни услуги на българския пазар
Рецензент: доц. д-р Хр. Михалева

Евгений Стоянов
Ефективното организационно структуриране – решение при формирането на човешкия капитал
Рецензент: проф. д.ик.н. В. Терзиев

Евгений Стоянов
Концептуални предпоставки и възможности при усъвършенстване на човешкия фактор
Рецензент: проф. д.ик.н. В. Терзиев

Stoyanka Petkova - Georgieva
Framework of Economic Quantification of Maritime Accidents and Risks Control Measures Using as an Example the Black Sea Accidents History
Рецензент: доц. д-р Зл. Караджова

Стоян Транев, Енчо Жеков
Методика за отчитане и анализ на субективната предпоставеност към възникване на конфликти в стопанската организация
Рецензент: доц. д-р Ж. Михайлова

Стоян Транев, Ивелина Желева, Анелия Огнянова, Деница Манолова
STARTUP предприемачество
Рецензент: гл. ас. д-р В. Бинева

Marusya Lybcheva, Tzanko Ivanov, Doncho Keremidchiev, Sabina Nedkova
Business and Green Jobs: Awareness, Knowledge, Practice
Рецензент: проф. д.ик.н. Ал. Мирчев

Marusya Lybcheva, Tzanko Ivanov, Doncho Keremidchiev, Sabina Nedkova
Safe Jobs
Рецензент: проф. д.ик.н. Ал. Мирчев

Милен Велев
Система от показатели за анализ на безработицата и икономическия растеж в Бургаска област
Рецензент:проф. д-р Бр. Копринаров

Милен Велев
Зависимост между безработицата и икономическия растеж в Бургаска област
Рецензент:  проф. д-р Бр. Копринаров

Георги Димитров
Управление на продажбите на спортно-развлекателните услуги в туристическите центрове
Рецензент: проф. д-р Ив. Димитров

Розалин Иванов
Прогнозиране на продажбите в хотелиерството
Рецензент: гл. ас. д-р М. Велев

Катя Георгиева
Икономиката на споделяне – новото предизвикателство в хотелиерството
Рецензент: гл. ас. д-р Р. Янев

Веселина Атанасова-Георгиева
Маркетинг на потребителските преживявания в туризма
Рецензент: проф. д-р Ст. Маринов

Братой Копринаров
GRAND TOUR, или спояването на разнородна Европа
Рецензент: проф. дин Д. Радойнова

Златина Караджова, Златка Димитрова
Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм – част първа
Рецензент: доц. д-р К. Илиева

Златина Караджова, Златка Димитрова
Възможности за приложение на анимацията в круизния туризъм – част втора
Рецензент: доц. д-р К. Илиева

Минчо Полименов
Иновации в технологичните процеси, генериращи финес и красота в обслужването
Рецензент: проф. д-р Ст. Маринов

Diana Shopova
Role of the Customer Relationships Management System (CRM) in the Development of Hospital Service
Рецензент:  доц. д-р Ст. Петкова

Diana Shopova
Key Benefits of the Application of Telemedicine in Medical Practice
Рецензент: доц. д-р Е. Сотирова

Monika  Obreykova, Petq Stefanova
Research of Communication and Interaction Between Medical Specialists and Parents of Disabled Children
Рецензент: доц. д-р Г. Терзиева

Петя Стефанова, Моника Обрейкова
Качество на живот при възрастните хора с диабет
Реценцент: доц. д-р Г. Терзиева

Майя Атанасова
Превенция на диабета сред подрастващите
Рецензент: гл. ас. д-р Д. Костадинов

Детелин Костадинов
Вродени цепнатини на устната и/или небцето. Ринолалия
Рецензент: доц. д-р  Хр. Недялкова

Радка Джендова
Значение на заниманията с музика при деца от предучилищна и начална училищна възраст и при подготовката на техните учители
Рецензент: проф. дпн М. Терзиева

Hasan Azis
Qualitative Changes in Municipalities in the Absorption of Structural Funds and the Impact of Decentralization on Their Achievement (The Example of Kardzhali)
Рецензент: доц. д-р Ст. Петкова

----------------

Редакционна колегия

проф. дпн Маргарита Терзиева (главен редактор)
проф. дхн Любомир Влаев
доц. д-р Пенка Пеева
гл. ас. Иван Соколов

Технически сътрудник: инж. Илиана Ишмериева

----------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

10,00 лв.
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
5,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
0,00 лв.