Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIV, книга 2, “Обществени науки”, 2015

ISBN:
1312-1359-4
Размери: 
30 × 21 × 2.2 cm
Брой страници: 
338 стр.
Година на издаване: 
2015
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIV, книга 2, “Обществени науки”, 2015

----------------

Съдържание

Димчо Момчилов
Бележки за източнопланинската старобългарска отбранителна система и византийските военни кампании срещу България през VІІІ в.
Рецензент: проф. д-р Н. Неделчев

Гита Йовчева
Обиколката на генерал Каулбарс през септември 1886 г. и опитът на Русия да наложи политическото си влияние в България
Рецензент: доц. д-р П. Пеева

Гита Йовчева
Изборите за Велико народно събрание през 1886 г., генерал Каулбарс и регентството
Рецензент: доц. д-р К. Паев

Пенка Пеева
Британия и краят на „блестящата изолация“ (1901-1904)
Рецензент: доц. В. Китанов

Петър Парушев
Балканските държави между съперничеството и сближението (1908-1911)
Рецензент: доц. д-р Г. Йовчева

Петър Парушев
Балканската война  (1912 – 1913) – дипломатически и военни аспекти
Рецензент: доц. д-р П. Пеева

Мария Костурова-Парашкевова
Професионализмът – единство от знания, умения и морал
Рецензент: доц. д-р Н. Атанасов

Ефим Агарин, Маргарита Терзиева
Христо Досев – житейски път, обществена и публицистична дейност
Рецензент: доц. дпн Е. Капинова

Тинка Иванова
Дневникът на Януш Корчак – „последната дума” на Стария доктор
Рецензент: доц. д-р Е. Дичева

Тинка Иванова
Възгледи на Михаил Герасков и Петко Цонев за изпитите и оценяването в обучението
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Надежда Калоянова
Изследване на развиващия потенциал на целите на обучението в културно-образователни области „Обществени науки и гражданско образование“ и „Природни науки и екология“ в начален етап на основна образователна степен
Рецензент: проф. д-р Н. Витанова

Елена Дичева
Социално-педагогически проблеми във възпитанието на единственото дете в семейството
Рецензент: доц. д-р Т. Иванова

Мария Дишкова
Превенцията на зависимости като социално-педагогическа дейност
Рецензент: проф. дпн В. Шивачева

Мария Дишкова
Да се чете на детето от най-ранна възраст като задължително условие за успешно семейно възпитание
Рецензент: проф. дпн М. Терзиева

Николай Атанасов, Велика Бинева, Мариана Каприева, Марияна Тодорова, Светлана Кметска
Социологическо изследване на нагласите на студентите към креативно мислене в обучението (част І)
Рецензент: доц. д-р М. Парашкевова

Николай Атанасов, Велика Бинева, Мариана Каприева, Марияна Тодорова
Социологическо изследване на нагласите на студентите към креативно мислене в обучението (част ІІ)
Рецензент: доц. д-р М. Парашкевова

Светлозар Димитров
Специфика на диагностицирането на психопатологичния феномен шизофренно разстройство като част от теорията на Сидни Блат за развитието на личността
Рецензент: гл. ас. д-р Б. Цонкова

Маргарита Терзиева
Кратките фолклорни жанрове в община Средец – опит за фолклорно-историческа реконструкция
Рецензент: проф. дин Д. Радойнова

Katya Nikolova, Stanimira Taneva-Shopova
Lexical Approach – Reviewing the Role of Lexis in Language Teaching
Рецензент: проф. д-р Неля Иванова

Inna  Tytarenko-Kachura, Svitlana Melnyk, H. S. Skovoroda
Linguistic Means of Realization of the Category of Continuum in Descriptive Contexts in “Anna Karenina” by Leo Tolstoy
Рецензент: гл. ас. д-р И. Иванова

Dobrinka Toteva
Aufforderungsmodalität im Deutschen und Bulgarischen (Ansatzpunkte für eine Vergleichende Linguistische Untersuchung)
Рецензент: проф. дфн М. Грозева-Минкова

Иван Соколов
За компетентностите и хуморната компетентност при владеенето на чужд език
Рецензент: доц. дпн Е. Капинова

Антонина Божанова
Ранна фосилизация на чуждоезиковата компетентност и типични грешки, които я съпътстват
Рецензент: доц. д-р К. Попова

Евгений Стоянов
Проблеми на контрола в банковия сектор
Рецензент: проф. дин С. Димитрова

Евгений Стоянов
Развитието на държавния валутен монопол – ключов фактор в усъвършенстването на българския валутен контрол
Рецензент: проф. дин инж. В. Терзиев

Николай Милев
Предизвикателства пред външнотърговските стратегии на българските предприятия в контекста на дълговата криза в Република Гърция
Рецензент: доц. д-р Бр. Копринаров

Николай Милев, Розалина Милева
Eфективни подходи за вземане на управленски решения при инвестиционни проекти
Рецензент: доц. д-р Ст. Петкова-Георгиева

Елена Клатева
Характеристика на състоянието на таймшеър пазара в България
Рецензент: гл. ас. д-р Р. Иванов

Елена Клатева
Мениджърска оценка на приложението на таймшеър в българското хотелиерство по Южното Черноморие
Рецензент: гл. ас. д-р Р. Иванов

Златина Караджова
Концепция за позициониране на феномена „нестинарство“ като уникален елемент от нематериалното културно-историческо наследство на дестинация България
Рецензент: доц. д-р Хр. Михалева

Златина Караджова
PR- стратегия на феномена „нестинарство“
Рецензент: доц. д-р Хр. Михалева

Светлана Кметска
Маркетинг и интернет реклама
Рецензент: гл. ас. д-р Ст. Транев

Братой Копринаров
Регионалната контекстуализация на националната културна идентичност и глобалния туризъм
Рецензент: проф. дин Д. Радойнова

Веселина Атанасова-Георгиева
Иновационни маркетингови стратегии за задържане на лоялни клиенти в туризма
Рецензент: доц. д-р Николай Милев

Веселина Атанасова-Георгиева
Дистрибуционни практики и решения на примера на хотелите в град Бургас
Рецензент: доц. д-р Стоян Маринов

Стоян Транев
Някои страни на бизнес планирането
Рецензент: доц. д-р Е. Стоянов

Стоян Транев
Относно избора на стопанско-правна форма
Рецензент: доц. д-р Е. Стоянов

Братой Копринаров
Здравен туризъм – предизвикателства и бъдеще в постриндустриален свят
Рецензент: доц. д-р Ст. Маринов

Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев
Необходимост и възможност за въвеждане на иновационни практики
Рецензент: проф. д. ик. н.А. Мирчев

Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев
Предизвикателство пред туристически сектор – поглед отвътре
Рецензент: проф. д. ик. н. А. Мирчев

Стоянка Петкова-Георгиева, Сотир Богословов
Методични насоки за изследване управлението на запасите в преработвателните предприятия
Рецензент: доц. д-р Н. Милев

Константин Григоров
Отказ на кмета на общината за определяна не категория на туристическия обект
Рецензент: проф. д-р Г. Минкова

Моника Обрейкова
Здравната култура на бременни и родилки за отглеждане на новородено
Рецензент: доц. д-р Г. Терзиева

Катя Попова
Организация на здравни грижи при възрастни и стари хора в домашна среда
Рецензент: доц. д-р Г. Терзиева

Антонина Недкова
Компетентностен подход в професионалното туристическо образование
Рецензент: проф. д-р Е. Георгиева

Антонина Недкова
Повишаване компетентността на преподавателя в колежанското образование по туризъм
Рецензент: доц. д-р Е. Петкова

Красимир Николов, Дечко Игнатов, Неделина Иванова, Хабибе Хамид
Естетическо и екологично възпитание на ученици в условия на интерактивна дейност при работа по проект
Рецензент: проф. дпн М. Терзиева

Георги Димитров
Маркетингови изследвания в спортно-туристическата анимация
Рецензент: доц. д-р Д. Тодорова

Златка Димитрова
Празниците като форма за педагогическо взаимодействие между детската градина и семейството
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Нина Богданова
Анализ на обучението по физическо възпитание и спорт в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и насоки за неговото подобряване
Рецензент: гл. ас. д-р Зл. Димитрова

Спаска Андонова, Мария Бурева
Спортните занимания в свободното време на студентите
Рецензент: доц. д-р Г. Димитров

----------------

Редакционна колегия

проф. дпн Маргарита Терзиева (главен редактор)
проф. д-р Валентина Терентиева (Красноярск, Русия)
доц. д-р Пенка Пеева
проф. д-р Заур Заврумов (Пятигорск, Русия)
проф. д-р Марина Янич (Ниш, Сърбия)
проф. дхн Любомир Влаев
проф. Йордан Ников (Лил, Франция)
гл. ас. Иван Соколов

Технически сътрудник: инж. Илиана Ишмериева

----------------

 

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.