Любомир Влаев

Проф. дхн Любомир Тодоров Влаев е роден през 1951 г. в с. Белица, Габровска област. Завършил е ВХТИ – Бургас и е работил в Азотно-торовия завод в Стара Загора.

От 1980 г. е редовен докторант, а от 1984 г. преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, в катедра “Физикохимия”. От 2008 г. е професор, а от 2009 г. – ръководител катедра “Физикохимия”.

Научни интереси: Адсорбция и хетерогенна катализа; Химия и физика на твърдото тяло – термичен анализ; Структура и свойства на разтворите; Оползотворяване на агро- и технологични отпадъци.

Почетен член на Комитета за централна и източна Европа по Термичен анализ и калориметрия (CEEC-TACI). Член на Клуба на българските каталитици.

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.