Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIII, книга 2, “Обществени науки”, 2014

ISBN:
1312-1359-2
Размери: 
30 × 21 × 2.5 cm
Брой страници: 
272 стр.
Година на издаване: 
2014
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Отстъпка: 
-0.00 лв
Цена: 
0,00 лв.

Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIII, книга 2, “Обществени науки”, 2014

-------------

Съдържание

Неделчо Неделчев
Вождове и народ в Ранния Египет
Рецензент: доц. д-р Д. Момчилов

Димчо Момчилов, Радостина Димитрова
Коланни украси от втората половина на VІ – началните десетилетия на  VІІ век  Акве Калиде – Терма (Термополис)
Рецензент: проф. д-р Н. Неделчев

Димчо Момчилов
За един мит в българската история, грешка на хронистите – или къде се е лекувал Константин ІV Погонат през 680 г.?
Рецензент: проф. д-р Н. Неделчев

Валентин Китанов
Начало на политиката  по тютюна в българското княжество
Рецензент: доц. д-р Пенка Пеева

Гита Йовчева
Дипломатически опити за международното признаване на княз Фердинанд 1890 - 1892 година
Рецензент: доц. д-р Пенка Пеева

Петър Парушев
Румънските териториални претенции и българската дипломация по време на първата Балканска война 1912-1913
Рецензент: доц. д-р Г. Йовчева

Maryna  Kozyreva
National Zoning of State Building in Ukraine in the 1920s-1930s
Рецензент: доц. д-р Б. Копринаров

Николай Атанасов
За лицето и думите
Рецензент: доц. д-р М. Костурова-Парашкевова

Мария Костурова –Парашкевова
Моралният избор на Сартр в контекста на днешните реалности
Рецензент: доц. д-р Н. Атанасов

Svitlana Melnyk, Olha Serdiukova
Linguistic Means of Realization of Cohesion in the Novel “Timequake” by Kurt Vonnegut
Рецензент: доц. д-р И. Титаренко – Качура

Ivan Sokolov
Humour in an English for Tourism Textbook
Рецензент: доц. д-р Галина Петрова

Биляна Великова –Цонкова
Интегративен модел за психосоциална подкрепа на онкоболни хора и техните семейства
Рецензент: гл. ас. д-р Е. Петкова

Биляна Великова – Цонкова
Възможности за формиране на училищна общност чрез професионалните роли на учителя
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Елена Дичева
Педагогическата компетентност на социалните педагози и възможностите на кейс-метода за формирането й
Рецензент: доц. д-р Т. Иванова

Мария Дишкова
Използване на учтива форма („Вие“) в общуването със студентите от специалност „Социална педагогика“
Рецензент: доц. д-р Т. Иванова

Марияна Тодорова
Детската градина и семейството – определящи фактори за здравното възпитание на децата
Рецензент: доц. д-р Н. Калоянова

Тинка Иванова
Денят на детето - исторически и съвременни аспекти
Рецензент: доц. д-р Е. Дичева

Dragomir Stefanov
Gray Economy Share in Tourism in Bulgaria
Рецензент: доц. д-р З. Караджова

Ивайло Михайлов
Сенчесто банкиране
Рецензент: проф. д-р И. Димитров

Евгений Стоянов
Особености и тенденции на развитие при отчетните системи
Рецензент: проф. д.и.н. С. Димитрова

Милен Велев
Влиянието на сезонния фактор върху динамиката на трудовите възнаграждения в България
Рецензент: гл. ас. д-р Р. Янев

Милен Велев
Изследване на цикличните колебания в равнището на заплащане на труда в България
Рецензент: гл. ас. д-р М. Полименов

Николай Атанасов, Велика Бинева, Мариана Каприева, Марияна Тодорова
Икономическата несигурност и отражението й върху самоопределянето националната идентичност
Рецензент: доц. д-р М. Парашкевова

Николай Милев
Външнотърговски отношения на Република България с водещи страни от Източна Европа в контекста на регионалните и глобални предизвикателства
Рецензент: доц. д-р Б. Копринаров

Братой Копринаров, Стоян Маринов
Съвременни тенденции в развитието на глобалния туризъм
Рецензент: проф. дин Д. Радойнова

Руска Димитрова
Съвременни аспекти на риск мениджмънт в сферата на туризма
Рецензент: доц. д-р В. Кръстева

Руска Димитрова, Жечка Димитрова
Ситуационен анализ на заплахите и рисковете пред българския туризъм
Рецензент: доц. д-р В. Кръстева

Златина Караджова, Стоянка Петкова –Георгиева, Яна Вангелова
Подходи и методи за вземане на решения в условията на криза, промяна и стопански риск в туризма
Рецензент: доц. д-р Хр. Михалева

ДончоКеремидчиев
Обобщаващи резултати от внедряването на малки преподавателски групи по усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
Рецензент: проф. д. ик.н. А. Мирчев

Маруся Любчева, Цанко Иванов, Дончо Керемидчиев, Цветелин Панчев
Изследване на мнението на бизнеса в Бургас относно оползотворяването на европейските фондове
Рецензент: проф. д. ик.н. А. Мирчев

Валентин Василев
Проблемът с късното потърсване на медицинска помощ при пациенти с остра артериална недостатъчност на крайниците
Рецензент: проф. д-р М. Стойчева

Антоанета Грозева
Ефективност на комплексна рехабилитационна програма при метаболитен синдром в Поморие
Рецензент: доц. д-р М. Маринкев

Валентин Василев
Мястото на тромбектомията при лечението на дълбоката венозна тромбоза /ДВТ/ с феморо-илачна локализация
Рецензент: проф. д-р М. Стойчева

Галина Терзиева
Рискови фактори за развитие на злокачествени новообразувания на храносмилателната система – реалности, тенденции, превенция
Рецензент: гл. ас. д-р А. Андонова

Катя Попова, Златина Лечева
Мотивация на студенти за прилагане на културно-отзивчиви здравни грижи
Рецензент: гл. ас. д-р Б. Цонкова

Майя Атанасова
Професионални отговорности на медицинската сестра при хранене на пациенти в мултикултурна среда
Рецензент: гл. ас. д-р Г. Терзиева

Детелин Костадинов
Кохлеарната имплантация – иновационна и хуманна технология за деца, лишени от слух
Рецензент: гл. ас. д-р М. Тодорова

Антонина Недкова
Педагогическо взаимодействие чрез ИКТ в колежанското образование
Рецензент: проф. д-р М. Василева

Галина Цанева
Семантични модули при преподаването на руски народни приказки
Рецензент: проф. дпн М. Терзиева

Маргарита Терзиева
Методически идеи на Добри Юруков (1880-1971) за обучението по български език и литература
Рецензент: доц. дпн. Е. Капинова

Радка Джендова
За по-доброто реализиране на музикално-възпитателния процес в ПУВ и НУВ
Рецензент: проф. дпн М. Терзиева

Антонина Недкова
Приложение на мултимедията в обучението
Рецензент: проф. д-р М. Василева

Даниела Заберска
Изкуството ебру и приложението му в арттерапията
Рецензент: доц. д-р Р. Джендова

Златина Стоянова –Борисова, Гергана Ангелова –Попова
Възстановителният процес при студенти спортисти, занимаващи се с лекоатлетически бегови дисциплини
Рецензент: доц. д-р Г. Димитров

-------------

Редакционна колегия
проф. дпн Маргарита Терзиева (главен редактор)
проф. д-р Валентина Терентиева (Красноярск, Русия)
доц. д-р Пенка Пеева
проф. д-р Заур Заврумов (Пятигорск, Русия)
проф. дхн Любомир Влаев,
гл. ас. Иван Соколов

Технически сътрудник: инж. Илиана Ишмериева

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.