Eзик. Литература. Образование

ISBN:
978-619-7559-13-2
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
160 стр.
Година на издаване: 
2020
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Eзик. Литература. Образование
Сборник със студентски разработки

--------------

Сборникът със студентски разработки Eзик. Литература. Образование се издава от катедра „Български език и литература“ при Факултета по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Той съдържа статии на студенти, обучаващи се в бакалавърската и магистърската степен на специалност „Българска филология“, както и разработени уроци по български език и литература по време на стажантската им практика в някои бургаски училища.

От една страна, сборникът е илюстрация на техните умения да изследват и анализират езикови единици и явления, литературни факти, да описват обреди и обичаи, да планират провеждането на уроци, а от друга страна, представлява възможност да стимулира формирането на изследователска нагласа у настоящите и бъдещите студенти, както и умения за създаване на собствени аналитични и интерпретативни текстове, желание за творчество и креативност като бъдещи филолози и учители българисти.

Публикуваните материали отразяват интересите на студентите и обхващат теми от различни научни и приложни области – лингвистика (ономастика, синтаксис, лингвокултурология), литературознание (старобългарска, западноевропейска и руска литература, антропология на българите и фолклор), както и методика на обучението по български език и литература (разработки на урочни единици). С оглед на този тематичен обхват сборникът е структуриран съответно в три части. Всички публикации са осъществени под научното ръководство на преподаватели от Катедрата.

--------------

Съдържание

Част първа
Езикознание. Лингвокултурология

Иванка Драгиева
Из онимията на село Зидарово (Бургаска област)
Научен ръководител – проф. д.ф.н. Марияна Парзулова

Вяра Либчева
Фразеологизми с компонент „кръв“, функциониращи в българските интернет медии
Научен ръководител – проф. д.ф.н. Марияна Парзулова

Анелия Байгънова
Синтактични свойства на глаголи за слухово възприятие
Научен ръководител – доц. д-р Галина Петрова

Йорданка Аянова
Лингвокултурологичен анализ на българските фразеологизми, свързани с пространството на къщата
Научен ръководител – доц. д-р Катажина Попова

Част втора
Литература. Фолклор

Християна Христова
Свещените български обреди и ритуали, пресъздадени в разказите на Елин Пелин
Научен ръководител – проф. д.и.н. Диана Радойнова

Донка Динева
Идеите на исихазма, отразени в житието на Петка Търновска от Патриарх Евтимий
Научен ръководител – доц. д-р Антоанета Буюклиева

Диана Минчева
„Метаморфозата“ – между фантазията и реалността
Научен ръководител – гл. ас. д-р Елица Дубарова

Галина Банкина
„Геооптимизмът“ на Михаил М. Пришвин (Наблюдения върху миниатюрите „В ранен предутринен час“)
Научен ръководител – гл. ас. д-р Илиана Иванова

Част трета
Методика на обучението по български език

Нели Георгяшева
Главни части в простото изречение
Урок в 5 клас

Фелина Динева
Неизменяеми части на речта. Наречие
Урок в 5 клас

София Георгиева
Българската литература от началото на 20-ти век до Първата световна война
Урок в 11 клас

Ралица Иванова
Характеристика на литературен герой
Урок в 6 клас

--------------

Съставител: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също:

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
6,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
6,00 лв.