Марияна Парзулова

Марияна Христова Парзулова-Баева е родена на 11 септември 1958 г. в гр. Бургас. Завършва Руска езикова гимназия в родния си град, а след това – Руска филология и български език в Шуменски университет “Константин Преславски”. Докторант на Института за български език при БАН, доктор по филология от 1995 г., доцент –2002 г., доктор на филологическите науки – 2009 г., професор – 2011 г.

Заемала е административни длъжности, свързани с науката и образованието: експерт в Областна управа и в Община Бургас, началник на Инспектората по образование – Бургас.

От 2002 г. е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” в катедра “Български език и литература” (и неин ръководител).

Област на научни интереси: лексикология,социолингвистика, ономастика, езикова археология, българска диалектология, медиалингвистика.

Лектор по български език и литература в Южноукраинския държавен педагогически университет в Одеса (Украйна) в периода 2004-2007 г. по конкурс, обявен от Министерството на образованието и науката, а от 2015 г. до 2018 г. - лектор в катедра “Русистика” в Университет “Св. Кирил и Методий” в Търнава (Словакия).

Член на Изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания” при Министерство на образованието и науката (София), на ПОЛИСЛАВ (Международна асоциация на славистите, Прага) и на Асоциацията на българските училища в чужбина (София).

Автор е на 11 монографии, на 7 книги в съавторство, на 4 учебни пособия, на повече от 130 статии у нас и в чужбина. Член е на редколегии на езиковедски списания в Русия и Украйна.

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.