Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIV, книга 1, “Технически и природни науки”, 2015

ISBN:
1312-1359-3
Размери: 
30 × 21 × 0.8 cm
Брой страници: 
106 стр.
Година на издаване: 
2015
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Годишник на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Том ХLIV, книга 1, “Технически и природни науки”, 2015

----------------

Съдържание

Иван Георгиев
Изчисляване на реални функции с рудиментарни оператори
Рецензент: проф. д-р Г. Панайотова

Румяна Янкова
Квантовохимично изследване на БИС (2-аминотиазол) дибромоцинк (II)
Рецензент: доц. д-р Св. Желева

ВикторияТрифонова, Севдалина Турманова, Емилия Иванова, Красимир Василев
Геометрична оптимизация на мономерни  фрагменти от молибденови комплекси с квантовохимични методи
Рецензент: доц. д-р Д. Кирякова

Ления Гонсалвеш, Мариана Тавлиева, Веляна Георгиева, Любомир Влаев
Пресмятане разпределението на обема на порите по размер на адсорбенти и хетерогенни катализатори
Рецензент: доц. д-р М. Великова

Ления Гонсалвеш, Мариана Тавлиева, Веляна Георгиева, Любомир Влаев
Охарактеризиране пористата структура на адсорбенти и хетерогенни катализатори
Рецензент: доц. д-р М. Великова

Красимира Станчева, Виктория Трифонова
Спектрофотометрично определяне на арсен (V), използвайки фуксин като нов реагент
Рецензент: доц. д-р И. Марковска

Благовеста Мидюрова, Мария Димова – Тодорова, Тодорка Панайотова
Частична йонообменна деминерализация на природни води
Рецензент: доц. д-р Н. Димитрова

Милена Митева, Сийка Иванова, Стойко Петров, Даринка Христова
Получаване и охарактеризиране на мембарни от разтвори на полиакрилонитрил/ацеталиран поливинилов алкохол
Рецензент: доц. д-р К. Габровска

Валентин Ненов, Богдан Бонев, Ильдар Шайхиев, Владислав Дряхлов, Гулназ Сафина, Алсу Назмиева
Обработка на отпадни води от производството на зехтин чрез използване на мембрани, преработени с коронен заряд
Рецензент: доц. д-р Х. Йеменджиев

Антон Паличев, Йорданка Ташева, Тодор Паличев
Изследване поведението на нови оксигенатни смеси
Рецензент: доц. д-р Яна Колева

Галина Григорова
Вариант на процедура за верификация на метод за определяне на водно съдържание в пчелен мед
Рецензент: проф. дтн Ц. Годжевъргова

Димитър Русев, Стоян Тенчев
Изследване хидродинамиката на работни и направляващи лопатки за турбини, работещи с малки дебити на топлоносителя
Рецензент: проф. д-р Ж. Стефанов

Васил Иванов, Ивайло Стоянов
Изследване нивото на пулсации на инвертор DC/DC от понижаващ вид
Рецензент: доц. д-р С. Пацов

Магдалена Дюлгерова
Използване на CAD системи в инженерното образование като възможност за интерактивно обучение
Рецензент: доц. д-р Н. Симеонова

Станислав Симеонов, Нели Симеонова, Асен Илиев
Йерархично планиране на системи реално време на база многоядрени конфигурации за персонални компютри
Рецензент: доц. д-р С. Сотиров

Ивайло Беловски, Йордан Георгиев, Анатолий Александров
Многофункционална термоелектрическа система
Рецензент: доц. д-р П. Рахнев

Жулиета Едрева, Юлиян Петров, Станчо Едрев
Място на удара при пътно транспортно произшествие
Рецензент: доц. д-р Д. Хлебарски

Диана Илиева
Анкетно изследване на нуждите и зависимостта на незрящите хора от оптоелектронни средства за защита
Рецензент: доц. д-р Й. Николова

Диана Илиева
Изграждане на изследователска стратегия за проучване на нуждите и зависимостта на незрящите хора от оптоелектронни средства за защита
Рецензент: доц. д-р Н. Атанасов

Диана Инджелиева
Технологични възможности за подобряване структурно-механичните свойства на нискофункционални месни суровини чрез бактериален ензимен препарат
Рецензент: проф. дтн Ц. Годжевъргова

Диана Инджелиева
Подобряване качествените показатели на трайни колбаси чрез прилагане на протеолитичен ензимен препарат
Рецензент: проф. дхн Л. Влаев

----------------

Редакционна колегия

проф. дпн Маргарита Терзиева (главен редактор)
проф. д-р Валентина Терентиева (Красноярск, Русия)
доц. д-р Пенка Пеева
проф. д-р Заур Заврумов (Пятигорск, Русия)
проф. д-р Марина Янич (Ниш, Сърбия)
проф. дхн Любомир Влаев
проф. Йордан Ников (Лил, Франция)
гл. ас. Иван Соколов

Технически сътрудник: инж. Илиана Ишмериева

----------------

 

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: