Румяна Папанчева

Румяна Папанчева е родена на 25 март 1970 г. в гр. Кюстендил. Завършва “Информатика” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и “Фирмено управление” в Бургаски свободен университет.

Докторска дисертация в БАН по “Математическо  моделиране и  приложение на  математиката”. Преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, по “Методика на обучението по математика”.

Област на научни интереси: Методика на обучението по математика, Интегриране на технологии в учебния процес, Проектно-ориентирано обучение, Математическо моделиране.

Член на Съюза на математиците и Съюза на учените в България.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.