Ивайло Михайлов

Ивайло Михайлов е роден през 1973 г. в Бургас. Преподавател е във Факултета по обществени науки в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

Научни интереси: роля на централната банка и провежданата от нея парична политика;  трансмисионни механизми на паричната политика;  оптималност на банковия капитал и роля на капиталовия буфер.

E-mail: iv_mihaylov@yahoo.com

Книги от автора

0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
22,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
22,00 лв.
12,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
12,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.