Петко Янгьозов

Петко Димитров Янгьозов е роден на 10 март 1986 г. в град Бургас. Получава магистърска степен по “Стопанско управление” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и магистърска степен по “Публични финанси” в Икономически университет – Варна.

През 2015 г. защитава докторска степен по “Организация и управление на производството” и оттогава е преподавател във Факултета по обществени науки към Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Научни интереси: управление и оптимизация на бизнес процеси; управление на проекти; корпоративни финанси; мениджмънт.

E-mail: petkoiangiozov@abv.bg

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.