Мариела Тодорова-Колева

Мариела Петкова Тодорова-Колева е родена на 13 юли 1979 г. в гр. Ботевград.

Завършва “Социална педагогика” в Педагогически факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. От 2007 г. е доктор по История на педагогиката и българското образование в катедра “Педагогика” във ВТУ.

Води лекционни курсове и семинарни упражнения по История на педагогиката и българското образование, Теория на възпитанието, Работа с деца и общности и др.

Научни интереси: Развитие на педагогическата теория и практика през различните исторически етапи, Изследване на връзките и проекциите – минало – настояще – бъдеще в педагогическата теория и практика, Реформаторската педагогика и нейните съвременни проекции, История на социалната работа, социално-педагогическа теория и практика.

Има множество публикации в специализирани научни издания. Автор на “Помагало по методи на социалната работа” (2005) и научните монографии “Педагогиката от края на XIX и началото на XX век (Реформаторска педагогика)” (2019) и “Аспекти на възпитанието в училищна среда” (2020).

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.