Евгений Стоянов

Проф. д.ик.н. Евгений Николов Стоянов е роден на 3 септември 1964 г. в гр. Сливен. Живее и работи в Бургас. Научното му израстване е свързано с придобиване на научно-образователна степен “доктор” с тема от стратегическия контрол и “доктор на икономическите науки” с тема от приложението на системите за управленски контрол в социалната сфера.

Като преподавател се изявява във висши учебни заведения като: Университет “Проф. д.р Асен Златаров”, Нов български университет, Висше училище по сигурност и икономика, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Аграрен университет, Национален военен университет “Васил Левски” и др. От 2010 г. е доцент по финансов контрол, а от 2014 г.е редовен професор по одит и финансов контрол във ВУАРР, гр. Пловдив. Има регистрирани участия в научни симпозиуми у нас и в чужбина.

Научните интереси на Евгений Стоянов се проявяват в области като контрола, одита, финансовия анализ и управлението в нематериалната сфера. Името му се свързва с написване и издаване на научна и учебна литература, както и с участие в множество научни форуми у нас и в чужбина. Автор е на осем монографии, седем студии, научни статии и учебна литература.

Проф. Евгений Стоянов почина на 13 февруари 2018 г.

Книги от автора

25,00 лв.
Отстъпка:
-5.00 лв
Цена
20,00 лв.
22,00 лв.
Отстъпка:
-7.00 лв
Цена
15,00 лв.
22,00 лв.
Отстъпка:
-7.00 лв
Цена
15,00 лв.
15,00 лв.
Отстъпка:
-3.00 лв
Цена
12,00 лв.
13,00 лв.
Отстъпка:
-3.00 лв
Цена
10,00 лв.
14,00 лв.
Отстъпка:
-3.00 лв
Цена
11,00 лв.
16,00 лв.
Отстъпка:
-2.00 лв
Цена
14,00 лв.
17,00 лв.
Отстъпка:
-3.00 лв
Цена
14,00 лв.
17,00 лв.
Отстъпка:
-7.00 лв
Цена
10,00 лв.
23,00 лв.
Отстъпка:
-8.00 лв
Цена
15,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.