Малкият бизнес. Организация, анализ и оценка

ISBN:
978-954-471-238-9
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.5 cm
Брой страници: 
148 стр.
Година на издаване: 
2014
Рейтинг: 
0
Цена: 
12,00 лв.
Отстъпка: 
-2.00 лв
Цена: 
10,00 лв.

През последните години в икономическата действителност се затвърждава разбирането, че не големите поглъщат малките, а по-бързите се налагат като победители в съревнованието с по-бавните, заемайки освободилите се пазарни ниши. Следвайки тази логика в естествения ход на социалното развитие, във фокуса на внимание все по-често попада феноменът малък бизнес, а темите, произтичащи от него, стават все по-привлекателни и атрактивни. Въпреки това може би е излишно още в първите редове да се прави характеристика.

Повод за създаването на монографията са именно увеличаващите се и присъщи авторитет и жизнеспособност на разглежданото явление.

Целта, която отчетливо прозира от редовете на изложението, се свързва с възможността за малкия бизнес да се разкрие още нещо, което именно му придава известна загадъчност, но и усъвършенства неговата генеративна функция.

Задачите, поставени за решаване, са свързани с анализ и изследване на част от същностните особености на малкия бизнес, които разкриват наистина уникалния му характер.

Приложеният инструментариум, удовлетворяващ заложените цел и задачи, най-общо може да бъде характеризиран като резултат от прилагането на творческия подход при консолидирането на потенциалните възможности на загатнатите принципи и коментираните методики, подкрепящи авторовата гледна точка.

Ограниченият обем на съдържанието включва само осем глави, тематично обособени и организирани около конкретни свойства, протичащи процеси, както и свързани с тях явления, структуриращи и усъвършенстващи малкия бизнес. Изборът на теми обхваща само известна част от тези, при които метрифицирането на обекта е поне отчасти възможно, и по тази причина се създават условия за реализиране на управление и контрол, както и за прилагане и усъвършенстване на определени моделни образци.

Поради това, че феноменът малък бизнес притежава многовековна история, е напълно естествено в процеса на изложение да бъдат вписани и използвани мисли и разсъждения на велики личности и изследователи, работили целенасочено през различни епохи. В този смисъл за библиографията може да се каже, че засяга създаденото от немалко автори, но като се има предвид значимостта на разглеждания обект, е възможно някой от тях да бъде пропуснат най-вече поради техническа невъзможност да бъдат цитирани всички.

В структурата на ползваната литература се констатира определен баланс между авторите, писали на български, английски и руски език. И този случайно установен факт придобива доказателствена тежест, подкрепяйки тезата, че феноменът малък бизнес търси и регистрира все по-висока плътност в своето географско разпространение, предизвиквайки определени размисли у анализатори и икономисти, а и нарастващ интерес от страна на научни работници и всички, които се докосват до неговите резултати.

Авторът

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: