Ваня Славова

Ваня Милкова Славова е родена на 9 февруари 1989 година в град Раковски. Завършва “Квантова и оптоелектроника” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и специализира “Фотоника и модерни оптични технологии”. Защитен докторат по “Квантова и оптоелектроника” в Технически университет, София.

Преподавател по “Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” в Селскостопанска академия, Пловдив, професионално направление “Хранителни технологии”, Институт по зеленчукови култури (ИЗК) “Марица”, Пловдив.

Области на научни интереси: Формулиране на системен инженерен подход за изграждане на оптоелектронни устройства за качествен анализ на културни растения,  почви и води; Проучване на възможностите за комбиниране на флуоресцентна спектроскопия с машинни методи при анализ на културни растения. Работи с международни екипи в областта на машинното обучение.

Притежава практически опит в проектирането и  разработване на  специализирани инсталации за приложни биологични изследвания в областите на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и ветеринарната медицина, чрез приложение на явленията разсейване, поляризация и флуоресценция на светлината.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.