Превенция на спортния травматизъм в началното училище

ISBN:
978-619-7123-87-6
Размери: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Брой страници: 
96 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

На съвременния етап в развитието на обществото и особено с усъвършенстването на учебно-възпитателната система в началното училище настъпват редица промени във физическото и психическото развитие на учениците. Пълноценното израстване и възпитание на учениците от начална училищна възраст е възможно да се реализира само с усъвършенстването на тяхната физическа и психическа подготовка.

Многобройни и най-различни са факторите за успеха на учебно-възпитателната работа с малките ученици. Но едно е безспорно – само физически здрави и психически не обременени ученици са способни на пълноценно и ефективно обучение. Поради тази причина основната цел на учебният процес по физическо възпитание е не само ефективното осъществяване на образователните и възпитателни задачи, но и предпазването на учениците от травми и нещастни случаи. Ето защо всички форми на работа по физическо възпитание трябва да се реализират задължително в условия на осигурена безопасност.

Проблемът за сигурността и безопасността на децата има изключително голямо значение при заниманията с физически упражнения. Той се мотивира от два основни фактора: ефективност на изпълнението на различните двигателни задачи и запазване на здравето и живота на ученика. Съблюдаването на тези два фактора трябва да съпътства подготовката и непосредственото практическо изпълнение на всяка двигателна задача.

Сигурността е свързана преди всичко с начина на изпълнение на физическите упражнения. В спортната практика се използват определенията сигурно или несигурно изпълнение на двигателната задача. Проявява се най-ярко при изпълнението на движения, свързани в отделно съчетание. Сигурността на изпълнението зависи от редица фактори: сложността на упражненията; подготовката и опита на ученика; умението за съсредоточаване; силата и особеностите на външните фактори и конкретни условия, при които се изпълнява упражнението; изискванията към техниката на изпълнение; здравословното състояние на детето; качеството на уредите и пособията, с които или на които се изпълнява упражнението; предварителното разгряване на учениците.

Учебното съдържание по физическо възпитание в училище налага съблюдаването на изисквания за сигурност и безопасност. Макар, че изучаваните елементи по различните учебни спортни дисциплини не се отличават с висока техническа сложност, те също се нуждаят от сигурност при изпълнение, а отделните опити и уроци, като цяло – от безопасност. Всеки урок по физическо възпитание или извънкласна форма на занимания с физически упражнения трябва да протича в условията на безопасност.

Авторът

-----------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите