Туристически пазари

ISBN:
978-954-471-313-3
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.2 cm
Брой страници: 
208 стр.
Година на издаване: 
2016
Рейтинг: 
0
Цена: 
23,50 лв.
Отстъпка: 
-5.50 лв
Цена: 
18,00 лв.

Всяка една от страните се стреми към това, нейната икономика да се развива, за да може да съществува. Някои от тях насочват вниманието си към развитие на индустрията и други отрасли на икономиката, други – към туризма. Туристическите пазари са много важна част за развитието на една страна, която разполага с подходящи туристически ресурси.

В най-общ план туристическият пазар представлява абстрактно понятие, каквито са всички останали видове пазари с изключение на стоковите пазари, фондовите борси и др.

Туристическият пазар е място, където се срещат пазарните субекти в туризма и нестопанските субекти. Той е елемент от стоковия пазар, който е специфичен поради спецификата на туристическия продукт.

Като особен вид туристическия пазар разглеждан в териториален аспект е туристическата борса, или така наречените срочни пазари. Срочните пазари съществуват само свързано с пазарите на налични стоки, на които действителните физически стоки, били те зърнени храни, метали или пари във формата на финансови инструменти се продават или купуват. При много основни стоки е присъща ценовата нестабилност и именно тя е източник на голям финансов риск за тези, които произвеждат, продават, обработват и накрая консумират стоките и продуктите.

Пазарът на срочните стокови контракти играе жизнено важна роля в икономиката на всяка една демократична държава. Като пример за това ще дадем колоса в развиващата се икономика, а именно САЩ. Този особен вид пазар е неизменна част от икономиката на тази могъща икономическа империя, който поема, прехвърля и разпределя рисковете, които са неразделна част от свободния пазар. Тези рискове са свързани с производството и продажбата на стоки и услуги и присъстват независимо дали срочният пазар съществува или не.

Първите стокови борси в САЩ датират още от началото на миналия век. Най-старата съществуваща борса на срочните стокови контракти в САЩ е Чикагската търговска палата, основана през 1848 г. При своето създаване борсата е била концентриран пазар на налични стоки, предназначен да отговори на нуждите на купувачите и продавачите на стоки от организиран, бързо ликвиден пазар, който да привлече много перспективни продавачи и купувачи и да осигури правила за етична търговска дейност и надеждни стандарти за тегла и мерки.

Концентрацията на пазара повишава много бързо ефективността на търгуването посредством увеличената конкуренция между множеството купувачи и продавачи. Това обаче не решава изцяло проблемите, поради което все още се редуват променливите периоди на свръхпроизводство и дефицит, които предизвикват резки колебания в цените.

Поради тази причина основният проблем пред който се изправят борсите по онова време е “разпределянето на пропорции”. Скоро след възникването на борсата брокерите започват да търгуват с предварителни контракти на налични стоки.

Постепенно, с развитието на предварителните контракти с налични стоки се появяват фючерсните сделки (контракти), във вида, в който са познати днес. Фючерсните сделки се различават от предварителните по това, че цената се определя по времето, в което се сключват, както и количеството, качеството и времето на доставка. С развитието на фючерсните сделки се установява практиката двете страни и купувач и продавач да внасят определен паричен депозит (марж) пред третата страна и да гарантират, че ще действат според условията на договора. Тази концепция на маржов депозит продължава и до днес и е основна за целостта на срочните пазари и борсите.

Във връзка с тези особености на пазара като цяло може да се даде и друго определение. То е респективно туристически пазар при което обединяващата мисъл е подчинена на друга методологична основа – маркетинга. Теорията на маркетинга е теория, в основата на която стои пазара. Тя се създава, за да обслужва пазара, който като стихиен регулатор на протичащи в рамките на съвременното стопанство процеси, маркетингът се смята за нова, философия на бизнеса, призвана да регулира пазарната икономика.

Туристическият пазар представлява производство и потребление на стоки и услуги, свързани със задоволяване на потребността от туризъм. Той, както и пазарът въобще, създава необходимите предпоставки за поддържане на икономическото равновесие в националното стопанство. Независимо от това, че той се подчинява на основните принципи на развитие, произтичащи от общата икономическа същност, туристическият пазар се характеризира с определена специфика на проявление. Тази специфика му придава и частично изразена самостоятелност. Особеностите на проявление на туристическия пазар имат пряко въздействие върху действащите на този пазар механизми на ценообразуване, икономически стимули, конюнктурни обстоятелства и следователно – върху ефективността и развитието на туризма. Туристическият пазар винаги ще бъде актуален, тъй като винаги ще има хора, които ще предлагат туристически стоки и услуги и такива, които ще се нуждаят от тях. Туризмът е перспективна дейност, която трябва да се познава в детайли, за да се получат добри резултати.

В България непрекъснато се увеличават и развиват туристическите обекти. Страната ни е предпочитана дестинация с благоприятния си климат и възможността за практикуване на много и различни видове туризъм. Именно затова туристическият пазар се нуждае от непрекъснато наблюдение и изследване, за да могат да се откроят закономерностите в него и предвидят бъдещите тенденции. Целта на настоящата дипломна работа е да се откроят функциите на туристическия пазар, да се изяснят особеностите на търсенето и предлагането и видовете туристически пазари. Да се направи анализ на моментното състояние на най-развития вид туризъм в България, а именно – морския, и очертаят тенденциите в него.

Авторът

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: