Мениджмънт на информационните системи

ISBN:
978-954-471-589-2
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2 cm
Брой страници: 
222 стр.
Година на издаване: 
2019
Рейтинг: 
0
Цена: 
25,00 лв.
Цена: 
25,00 лв.

Мениджмънт на информационните системи
Учебно помагало за студенти

---------------

Информационни системи е област в науката и практиката, която се занимава със стратегическите, управленските и оперативните дейности в една организация или общност. Тя разглежда както инструментите, така и дейностите около събирането, обработката, съхранението, разпространението и употребата на информация.

Понятието система представлява съвкупност от елементи, работещи заедно в определена среда за постигане на дадена цел. Информационната система е система, чрез която данните и информацията се обработват и предават от един потребител към друг или от една организация към друга. Информационната система служи за събиране, извеждане, обработване, съхраняване и разпространяване на информацията за улесняване на планирането, контрола, координацията и вземане на решения в организациите. Тя съдържа информация за важни хора, места, събития и други неща в окръжаващата организацията околна среда, както и в самата организация. Информационната система трансформира по същество информацията във форма, използваема за ръководните органи на организацията, които я използват за ръководство и управление на съответната организация, в които най-съществени моменти са решаването на проблеми и взимането на решения.Тя осъществяват това си предназначение чрез извършване на цикъл от три основни действия: въвеждане (input), обработка (processing), извеждане (output). Въвеждане означава събиране или заснемане на сурови данни от различни източници във или извън организацията. Обработка – отнася се до превръщането на суровите данни в подходяща и използваема форма (информация). Извеждане – отнася се до подаването на информация до хората, които ще я използват. ИС също така съхранява информацията в различни форми и пълнота, докато тя потрябва за обработка и представяне някъде.

Обратна връзка е въвеждане, което връща до подходящите хора от организацията за да помогне предефинирането или коригирането на въвеждащата фаза.

Въвеждането, обработката и извеждането представляват правия канал на управлението в информационната система. Наличието на обратната връзка не е задължително, но тя прави управлението по-гъвкаво и адаптивно.

Всички писмени и електронни форми за разпространение на информация, обработка на данни и обмен на идеи формират информационната система на организацията. В нея влизат формите на писмено общуване вътре в компанията (доклади, отчети, бюлетини и служебни записки), а също и електронните информационни средства (компютри, електронна поща, конферентни връзки и други). Електронните системи обезпечават възможността за бързо обработване и пренасяне на голям обем информация, значително подобрявайки организационната комуникация.

Съвременната управленска информационна система (УИС) представлява електронно базирана система, създадена с цел да събира, обработва и разпределя информация, необходима на ръководителите за изпълнението на техните функции.

Например, компанията „Digital equipment corporation“ притежава вътрешна комуникационна мрежа, която свързва 35 000 компютри и 95 000 ползватели в 33 страни. Всеки служител на компанията може да изпраща съобщения на всеки друг независимо от времето, географското местоположение и мястото му в организацията.

Компютърните управленски информационни системи позволяват както на ръководителите, така и на сътрудниците, непосредствено заети в производствения процес, ежедневно да обменят информация за проблемите, възможностите, фазите на производство и текущите решения.

Например, в компанията „Форд“ за всеки модел автомобил в локалната информационна мрежа се създава собствен уебсайт, съдържащ информация за дизайна, производството, контрола на качеството и доставките на този модел. Системата за производство на информация на „Форд“ се попълва и обновява на всеки час. Това дава възможност на инженерите, дизайнерите, специалистите по снабдяване и другите заети в производството служители да работят с едни и същи данни, икономисвайки време и средства.

Вертикалните информационни системи представляват начин за повишаване на способността на организацията за предаване на информация по йерархичната стълбица. В тях се използват разнообразни технически средства – писмена информация, периодични доклади, компютърни комуникационни системи и др. Тяхното приложение прави комуникацията между различните йерархични равнища по-ефективно.

Компанията Cisco Systems достига необходимото за конкурентоспособността си повишаване на производителността чрез вертикални информационни системи, използвайки Интернет практически на всеки етап от своята дейност. Финансовият директор на компанията може да получи информация за общия доход, печалбата и финансовите операции за предходния ден с помощта на няколко движения с мишката на компютъра си. Финансовите данни, за обработката, на които са били необходими седмици, се събират и обобщават автоматично, като се предоставят на компетентното йерархично ниво посредством съвременни информационни технологии.

Хоризонталните информационни системи позволяват да се обезпечи възможността за координиране на действията на сътрудниците за постигане на единство при изпълнение на организационните цели. Прилагането на мултифункционални информационни системи е най-разпространения начин за поддържане на хоризонтални връзки в съвременните организации.

---------------

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: