Динка Милчева

Доц. д-р инж. Динка Милчева е преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет. Преподава дисциплините “Икономика и мениджмънт” , “Мениджмънт”, “Организация на производството”, “Производствен мениджмънт” ,”Стратегически мениджмънт”, “Управление на суровинното и енергийно потребление” и “Анализ на производствено-стопанската дейност”. 

Завършила е Химикотехнологичния и металургичен университет през 1974 г. Защитила е докторска дисертация по проблемите на преструктурирането и иновационните процеси в промишлеността.

Има над 80 публикации, от които монографии по “Технико-икономически проблеми на АСУ в химическите производства”, “Проблеми на комплексния икономически анализ и счетоводна отчетност”, “Моделиране и управление развитието на производствени системи”, “Онтологично ориентирани системи за моделиране и управление на бизнес процеси” и др.

Автор и съавтор е на учебници по “Икономика, организация и фирмено управление на химическото и биотехнологическото производство” “Индустриален мениджмънт и маркетинг”, “Организация на производството”. Участвува в разработването на редица международни и национални проекти свързани с управлението на производствените системи.

Под нейно ръководство има успешно разработени и защитени докторски дисертации.

 

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.