Димитър Вергиев

Димитър Вергиев е роден в гр. Бургас. Завършва бакалавърска степен по специалност “ОХТ”, модул “Горива” и магистърска степен “Стопанско управление” в ХТМУ – София.

Научното му израстване е свързано с придобиване на научно-образователна степен “доктор” с тема по икономика и стопанско управление. Научните му интереси са в областта на проблемите на икономическата политика в преходния период към пазарна икономика.

От 2006 г. работи във висши учебни заведения като: Колеж по туризъм Албена – клон Бургас, ХТМУ и ТУ – София, Колеж по туризъм – Благоевград, ВУАРР – Пловдив и др. Работи като финансов инспектор, финансов консултант и маркетингово проучване, консултант по проблемите на водите и опазване на околната среда, изготвяне на проекти, задания и програми.

От 2014 г. е доцент по икономика и управление, а от 2018 г. – професор. Гост лектор е в университети в Москва, Истанбул, Алания, Турция, Сърбия, Македония и др.

Автор на множество монографии, студии, научни статии, научни доклади  и учебна литература.

Книги от автора

21,50 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
21,50 лв.
17,40 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
17,40 лв.
22,70 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
22,70 лв.
23,50 лв.
Отстъпка:
-5.50 лв
Цена
18,00 лв.
23,63 лв.
Отстъпка:
-8.63 лв
Цена
15,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.