Димитър Вергиев

Димитър Вергиев е завършил бакалавърска степен по специалност ОХТ, модул Горива в ХТМУ – София. Тема на дипломната работа „Проучване възможностите за производство на екологично дизелово гориво в Лукойл – Нефтохим, Бургас.

Завършва магистърска степен „Стопанско управление“ в ХТМУ – София с дипломна работа – „Диверсификация на дейността на малка и средна фирма с усвояване на отлети опаковки от рециклирана суровина.“

Асистент в колежа по туризъм Албена – клон Бургас – води лекции и упражнения по основи на счетоводството и финансите.
Асистент в ХТМУ, София и води упражнения по Финанси, Мениджмънт на човешките ресурси, УСЕП, Икономика и др.
Хон.ас. в ТУ – София и води лекции и упражнения по бюджетно счетоводство, местни данъци и такси, финансови пазари и инструменти и икономика.
Работи като финансов инспектор в СИДЖИП – Балкантурист АД.
Работи в сферата на застраховането.
Работи като финансов консултант и маркетингово проучване, прогнозиране в БКС Бургас.
Към настоящия момент работи на частна практика, като консултант по проблемите на водите и по опазване на околната среда. Изготвяне на проекти, задания и програми.
Има публикувани 38 доклада, два учебника и една монография.

От 15.07.2011 г. е доктор – 3.8. Икономика (Икономика и стопанско управление (по отраслите)). От  05.04.2014 г. е на академична длъжност „доцент” („Икономика и управление”), а от 2018 г. - „професор”.

Книги от автора

21,50 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
21,50 лв.
17,40 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
17,40 лв.
22,70 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
22,70 лв.
23,50 лв.
Отстъпка:
-5.50 лв
Цена
18,00 лв.
23,63 лв.
Отстъпка:
-8.63 лв
Цена
15,00 лв.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.