Галина Куртева

Доц. д-р Галина Куртева е преподавател в Бургаския свободен университет (Център по икономически и управленски науки).

Научни интереси: бизнес планиране, стратегическо управление във фирмите, планиране и прогнозиране.

Член на Съюза на българските икономисти и Асоциацията на преподавателите по икономика и управление – София.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.