Макроикономика. Теория на пазарното стопанство

ISBN:
978-954-471-351-5
Размери: 
21.5 × 14.5 × 2.2 cm
Брой страници: 
192 стр.
Година на издаване: 
2016
Рейтинг: 
0
Цена: 
20,00 лв.
Отстъпка: 
-5.00 лв
Цена: 
15,00 лв.

Естествени спътници на света в който живеем, са процеси и явления като недостиг на ресурси, оскъдност на стоки и услуги, високи цени на дребно и ниски доходи, инфлация, голяма безработица, икономически кризи и т.н. Поради това е естествен стремежът на хората да разберат действителните причини за възникването и проявлението на тези икономически явления, да открият и приложат надеждни способи за преодоляване (ограничаване) на отрицателните им последици. Това закономерно засилва интереса към икономическото познание и към провежданата икономическа политика от държавата. Солидна икономическа грамотност е необходима особено за младите хора в условията на реална пазарна среда и преди всичко за обучаващите се във висшите учебни заведения.

Лекционният курс по дисциплината “Макроикономика” за обучаващите се в специалността “Индустриален мениджмънт”, образователна степен “Бакалавър” на ХТМУ-София е разработен с цел да подпомогне студентите от специалността при отговора на поставените по-горе проблеми. В рамките на утвърдения хорариум в учебния курс е заложено изучаването на фундаменталните и общометодологическите въпроси на организацията и функционирането на пазарното стопанство и тяхното практическо приложение в стопанския живот на макроикономическо равнище. Както е видно от съдържанието на курса, целта е да се формира трайно уважение към съвременното икономическо знание и да се активира предприемаческия дух на бъдещия специалист, с висша икономическа и технологическа квалификация.

С предвидените в лекционния курс знания по проблемите на макроикономическата система се създават условия и предпоставки за получаване на надеждна базова общоикономическа подготовка, необходима на студентите от специалността, нужна им при изучаването на другите икономически дисциплини микроикономика, финанси и кредит, счетоводство, икономика и организация, анализ на производствено-стопанската дейност на индустриалната фирма и др.

В съответствие с преследваните цели е построена и структурата на лекционния курс. В началото му се отделя внимание на възникването на икономическото познание, обособяването на макроикономиката като самостоятелна наука, нейните функции, целите и инструментариума на макроикономическата политика на държавата.

Значително място се отделя на основни категории на пазарното стопанство като търсенето и предлагането, конкуренцията и постигането на пазарно равновесие. Поставят се и се анализират актуалните проблеми на собствеността и икономическите интереси в прехода към пазарна икономика.

Обект на самостоятелно разглеждане е ролята на държавата в осъществяването на икономическата политика, формите и механизмите за намесата и в стопанския живот.

Съществено внимание в лекционния курс е отделено на изследването на редица макроикономически явления и процеси като безработицата, икономическите кризи, инфлацията, както и на ролята и функциите на държавата и правителствата в ограничаване и локализиране на техните негативни проявления.

Фискалната политика на съвременната държава, финансирането на държавните разходи. данъчното облагане и въпросите на вътрешния и външния дълг заемат важно място в икономическия анализ.

В съответствие с учебната програма за специалността се разглеждат и мястото и ролята на банките и банковата система за постигането на макроикономическа стабилност. Лекционният курс завършва с анализ на проблемите на валутата и валутните курсове, както и тези на възпроизводството на обществения капитал и икономическия растеж.

При разработването на лекционния курс са използвани публикуваните в последните години учебни помагала от наши и чуждестранни автори по обща икономическа теория, теория на пазарното стопанство, основи на пазарната икономика, макроикономика и микроикономика, както и редица авторизирани учебни курсове по Икономика. предназначени както за висшите училища, така и за специализираните гимназии и техникуми. Обект на проучване са били и актуални изследвания с научно – приложна насоченост.

Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки и препоръки, насочени към подобряването на структурата и съдържанието на лекционния курс.

Авторът

Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите