Иван С. Станков

Иван Стефанов Станков е роден през 1984 година в град Перник.

Завършва специалност “Компютърни системи и технологии” бакалавър (2007) и магистратура (2009) в Технически Университет – София. Защитава докторска дисертация в направление „Комуникационна и компютърна техника“, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“,  на тема: „Архитектура на корпоративно хранилище за данни за управление на поръчки и техните транзакции“, през 2015 година в Технически Университет – София.

2009-2015 е асистент във факултет по компютърни системи и управление на Технически Университет – София, а от 2015 е главен асистент.

Участвал е в множество национални и международни проекти. Жури в редица състезания по предприемачество, награден проект СО. Има три специализации, свързани с мениджмънт на информационни системи и управление на ИТ проекти, в Германия (2009), Испания (2012), Англия (2017).

Съавтор е на учебник  „Мениджмънт на проекти в информационните технологии“  (2012) и учебни пособия: „Информационни технологии за бизнес мениджмънт“ (2018) и „Мениджмънт на информационни системи“ (2019), както и на множество научни статии.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.