Добринка Станева

Инж. Добринка Станева е доктор по химия, автор на редица патенти за разработка на препарати за растителна защита и комплексни органични препарати за изкуствено наторяване в растениевъдството.

Технологиите на получаване на препаратите са изцяло разработени от нея, на базата на научни експерименти, синтез на нови съединения и препарати за приложение в растениевъдството и биопродукция, напълно безопасна за консумация, изместваща функциите на аптечните хапчета.

Началото е положено през 1999 г., така е наречена и серията продукти – “Флорин 99”. Резултатите от ефекта при ползването им любителите земеделци и цветари са наблюдавали в продължение на годините.
– Комплексен тор – патент за изобретение 2011 г.
– Органичен калциево-меден – за обеззаразяване на почви – патент за изобретение 2019 г.
– Органомеден – растителна защита – патент за изобретение 2020 г.
– Органоазотен тор – патент за изобретение 2021 г.

Препаратите са включени в 25-тото юбилейно издание “Справочник със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защитя”, 2021 г.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.