Учебно помагало с подбрани извори за историята на Балканските народи в периода XV – XIX век

ISBN:
978-619-7559-50-7
Размери: 
24 × 17 × 3 cm
Брой страници: 
252 стр.
Година на издаване: 
2023
Рейтинг: 
0
Цена: 
0,00 лв.
Цена: 
0,00 лв.

Учебното помагало с подбрани извори за историята на балканските народи в периода XV – XIX век има за предназначение да улесни студентите бакалаври и магистри от специалностите “Български език и история”, “История и философия” и “Иновации в обучението по история в средното училище” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Учебното помагало, допълва лекционния курс по дисциплината “История на балканските народи” и ще бъде от полза за самостоятелната работа на студентите при изпълнение на възложените им изследователски задачи и ще спомогне за по-доброто им справяне с проблемите и задачите, които им поставя курса по учебната дисциплина “История на балканските народи”.

Помагалото обхваща период от пет столетия – време, през което балканските народи са свързани с обща историческа съдба. Новата социална, икономическа и политическа действителност, наложена на Балканите от османското господство, създава условия за още по-голямо взаимопроникване и единство в живота и целите на балканските народи.

В структурно отношение съдържанието на учебното помагало отговаря на учебната програма по дисциплината “История на балканските народи”. Тематично е разделено на две части – І. Документални свидетелства за политическото развитие на балканските народи и държави и ІІ. Икономика, география, демография, религиозни права, транспорт и търговия.

С настоящото издание се цели да се представят подбрани извори, които да представляват едно автентично, оригинално четиво, въз основа на което, да се илюстрира единството и многообразието в развитието на балканските народи, породени от многовековното съжителство и взаимни влияния на различни по произход, с разнообразни традиции и живеещи на ограничена площ народи. Материалите, включени в помагалото, имат разнообразен характер – документи и исторически текстове, в т.ч. описания, дипломатически донесения, писма, впечатления на пътешественици и др. Те са подредени хронологически за всяка част.

В учебното помагало са включени обнародвани документи за балканската история. Ето защо то не претендира за подробност, изчерпателност и не въвежда нов изворов материал в обръщение. В този смисъл настоящото издание е с конкретно предназначение – да бъде полезно и да подпомага студентите от Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

В името на това са положените от мен усилия при определянето на неговия тематичен облик, съдържание и практическа насоченост. На места са направени бележки към съответния текст, необходими за непосредственото разбиране на даден изворов материал. Многоточията в документите означават изпуснат текст.

Накрая искам да изкажа благодарност на своите колеги от катедра “История и философия” при Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас и на рецензента на помагалото доц. д-р Гита Йовчева за ценната помощ, която ми оказаха при изготвянето му.

От автора

------------

Рецензент: 
Често задавани въпроси и отговори
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали или не сте човек и да предпази от автоматизирани спам.

Издателство "Либра Скорп" не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите

Посетителите, които разгледаха тази книга, видяха също: