Добромир Йорданов

Добромир Иванов Йорданов е роден през 1973 г. в гр. Варна. Завършва Университет „Проф. д-р Асен Златаров, магистър (1997 г.) и доктор (2004 г.) по научна специалност "Технология на природните и синтетични горива".

От 2011 г. е доцент, от 2023 г. професор. Води лекционни курсове по "Управление на качеството" в специалности "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление", "Маркетинг" и "Инженерно-технологични изчисления в органичните химични технологии" в специалност "Органични химични технологии".

Област на научни интереси: петрол, петролни продукти, биогорива, хемометрия, системи за управление на качеството по ISO 9000; ISO 17000 и др.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.