Милена Димитрова

Милена Петкова Димитрова родена през 1970 г. в гр. Бургас. Завършва магистърска степен “Технология на нефта и газа” с професионална квалификация инженер-химик в Университет “Проф. Асен Златаров”, гр. Бургас.

От 2005 г. е доктор по научна специалност “Технология на природните и синтетични горива”.

Води магистърска специалност “Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки”. в Университет “Проф. Асен Златаров”, гр. Бургас. Преподавател и титуляр по дисциплините: “Митническо законодателство и митнически контрол”, “Митнически разследвания и разузнаване и анализ на риска”, “Административно наказателно право и процес”, “Основи на селскостопанската политика”, “Митнически режими и процедури”.

Преподавател в катедра “Индустриални технологии и мениджмънт” към Факултета по обществени науки в Университет “Проф. Асен Златаров”, гр. Бургас. Автор на научни публикации в специализирани международни списания.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.