Галина Бъкова-Григорова

Галина Георгиева Бъкова-Григорова е родена на 20 февруари 1978 г. в гр. Елхово. Завършва Природоматематическа гимназия “Акад. Никола Обрешков”, в град Бургас и СУ “Св. Климент Охридски” специалност “Молекулярна биология” (магистър), със специализация “Физиология на животните и човека”.

Докторат по Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци). От 2007 г. е преподавател в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.

Област на научни интереси: Анализ и контрол на храни и физиологичното им значение върху човешкия организъм. Автор на редица публикации във водещи международни научни списания и участия в научни проекти.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.