Гита Йовчева

Гита Николова Йовчева е родена на 24 ноември 1956 г. в гр. Ямбол. Завършва “История” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” (магистър) и докторантура в БАН, София.

Доцент в катедра “История и философия” във Факултета по обществени науки в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Област на научни интереси: “Нова и най-нова история на България”, “Национални въпроси на Балканите”, “Стопанска история”.

Член на Съюза на учените в България, гр. Бургас, и Македонски научен институт, гр. София.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.