Анатолий Александров

Анатолий Трифонов Александров започва професионалната си дейност той започва като научен сътрудник в ЦМИ – Габрово през 1984 г. От 1988 г. е асистент в ТУ – Габрово. Доцент е от 2001 г., а през 2012 г. придобива академичната длъжност “професор” по специалност “Твърдотелна електроника”.

Основните области на неговата научна и изследователска дейност са: сензорика, изследване, моделиране и приложение на полупроводниковите елементи и интегралните схеми, функционалната микроелектроника, системите за контрол и управление.

Автор е на над 85 научни публикации, 3 учебника и 5 учебно-методични ръководства. Проф. д-р инж. Анатолий Александров е зам. ректор по “Учебна дейност” в Технически университет – Габрово.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.