Ивайло Беловски

Ивайло Райчев Беловски е роден през 1973 г. в гр. Средец, област Бургас.

Завършва магистърска степен в Технически университет – Варна (1998 г.) и защитава докторат в Технически университет – Габрово (2016 г.). От 2012 г. е преподавател във факултет “Технически науки” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Научни интереси: термоелектрически преобразуватели на енергия, полупроводникови елементи и интегрални схеми, измервания в електрониката, сензори сензорни устройства.

Автор на научни публикации в академични издания. Участник в редица български и международни научни проекти, сред които: “Модел за движение на мобилен робот” (2013), “Разработване и реализиране на експериментална оптична сензорна система” (2014), “Разработване на система, базирана на термоелектрически преобразуватели на енергия” (2015), “Разработване и реализиране на DDS сигнал генератор” (2015).

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.