Дечко Игнатов

Дечко Митев Игнатов е роден през 1961 г. в гр. Бургас. Завършва Университет “Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен.

Работил е като учител в НБУ “Михаил Лъкатник”, гр. Бургас. От 1997 г. е преподавател в катедра “Педагогика и методика на обучението” към Факултета по обществени науки в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Област на научни интереси: методика на обучението по физическо възпитание. Има участия в редица национални и международни проекти, свързани с подобряване квалификацията на заетите в сферата на началното училищно образование.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.