Антоанета Буюклиева

Антоанета Георгиева Буюклиева е родена през 1964 г. в гр. Твърдица. Завършва “Българска филология” в Шумерски университет “Константин Преславски”.

Работи последователно като репортер във в. “Черно море – юг”, Бургас и като асистент в Бургаски свободен университет. От 2010 г. е преподавател в катедра “Български език и литература” към Факултета по обществени науки в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас (от 2012 г. е доцент).

Област на научни интереси: медиевистика, възрожденска литература, богословие, история, театър. Автор на редица публикации в специализирани научни издания и на две монографии.

Книги от автора

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.