Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Снежина Георгиева

Д-р Снежина Георгиева Георгиева е преподавател в катедра “Здравни и социални грижи” към Медицинския колеж в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Снежина Исакова

Снежина Георгиева Исакова (Чуклева) е родена в гр. Бургас. Висше образование завършва в Днепропетровска, СССР, специалност “Геология и проучване на рудни полезни изкопаеми”.

Соня Серафимовска

Соня Серафимовска е родена на 21 февруари 1961 г. в гр. Загреб, Хърватия. Живее и твори в Скопие, Македония. Специалист в областта на счетоводството и осигуряването, и едновременно с това управител на галерия “Ателие Серафим”.

Соня Стефанова

Соня Стефанова Денева е родена през 1967 година в гр. Айтос. Завършила е педагогика, а по-късно икономика. Но нейно призвание и професионално предизвикателство си остава поезията. По неин текст Ева и Гого от “Фамилия Тоника”, съвместно с Тони Димитрова, сътворяват красива песен.

София Ангелова-Дамянова

София Ангелова е родена е в гр. Бургас на 7 септември 1958 г. Завършва полувисше образование в Държавния библиотекарски институт, а след това - българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". През 2001 г.

София Дачева

София Николаева Дачева е родена на 6 август 1981 г. в гр. Кърджали.

Завършва Немска гимназия в родния си град, а след това последователно бакалавърска степен “Българска филология” към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и магистратура “Актуална българистика”.

Спасимир Тренчев

Спасимир Тренчев е автор на осем книги, четири от които са романи.

Стайка Должева

Стайка Должева е родена в с. Войнягово, общ. Карлово, област Пловдив. Живяла е 18 години в Съединените щати (собственик на агенция “Зен-Зен”, която осигурява работа предимно на българи в Чикаго). Сега живее и работи в гр. Пазарджик.

Стамат Апостолов

Д-р Стамат Апостолов Шаматанов е роден на 7 януари 1928 година в с. Синьо Камене, Средецка община, област Бургаска. Завършил е ветеринарна медицина във Ветеринарно-медицински факултет, гр. София.

Стана Апостолова

Стана Апостолова е родена на 4 август 1951 г. в Ямбол. Завършва Немска езикова гимназия – Бургас, магистърска степен електроника в ТУ – София, педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. Живее и твори в Бургас.

Станимир Василев

Станимир Василев е роден на 21 септември 1977 г. в гр. Ямбол. Завършва Техникум по икономика “Г. С. Раковски” в Ямбол и зооинженерство в Тракийски университет – Стара Загора.

Работи в Народно читалище “Пробуда – 1897” в гр. Средец, Бургаска област.

Станислав Байрямов

Доц. д-р Станислав Байрямов е преподавател в катедра "Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии" (РНММЛХТ) в Аграрно-индустриален факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Станислав Марашки

Станислав Димитров Марашки е роден на 29 януари 1961 г. в гр. Стралджа, Ямболска област. Живее и работи в гр. Бургас.

Завършил е френска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Станислава Белева

Станислава Желязкова Белева е родена на 7 юни 1993 г. в Димитровград. Живее в Хасково. Завършва СОУ “Св. Паисий Хилендарски” в град Хасково, специалност икономика.

Пише предимно поезия и проза, но признава, че фентъзито и фантастиката са й любимите жанрове, в които иска да се изяви.

Станка Пенчева

Станка Михайлова Пенчева е родена на 09 юли 1929 г. в гр. Сливен. Завършва гимназия в родния си град (1947) и руска филология в Софийския университет (1951).

Станка Радойнова
Станчо Дойнов

Станчо Йовков Дойнов е роден на 28 февруари 1926 г. в с. Карабунар (дн. гр. Средец).

Основното си образование получава в  училище “Св. св. Кирил и Методий” в град Средец, а средно образование - в реалната гимназия.

Станчо Златаров

Станчо Златаров е роден в гр. Грудово (дн. гр. Средец), Бургаска област. Филолог и журналист, сътрудник на редица периодични печатни издания. Живее и работи в родния си град.

Дългогодишен журналист и главен редактор на местния вестник "Странджа", издание на Община Средец.

Статул Кралев

Статул Кралев е роден на 25 април 1045 г. в с. Факия, област Бургас. Завършил е Селскостопански техникум и Техникум по механотехника в гр. Бургас със специалност “Ел. обзавеждане на промишлени предприятия”.

Стефан Апостолов

Инж. Стефан Апостолов – публицист, краевед, посветен изцяло на морето и историята на Бургас и региона.

Има магистърска степен по индустриален мениджмънт. Общински съветник (2 мандата) в Община Бургас. Дълго време е окръжен съдебен заседател в Бургаския окръжен съд.

Страници