София Ангелова-Дамянова

София Ангелова е родена е в гр. Бургас на 7 септември 1958 г. Завършва полувисше образование в Държавния библиотекарски институт, а след това - българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". През 2001 г. става доктор по литературознание след защита на дисертация: "Семантика и функции на воденичното пространство в българската проза". От 2005 г. е доцент по българска литература в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

Нейни литературнокритически текстове са публикувани в сп. "Везни" и "Български език и литература", в. "Литературен вестник", участвала е в различни научни форуми със свои доклади и съобщения.

Автор е на книгите "Пространството и неговият език (Пространството на воденицата в българската проза - структура, семантика, функции)" (2003; II изд.: 2003), "Женският глас на историята (Българският исторически роман и жените авторки)" (2004) и "Българска литература. Критически етюди" (2011).

Книги от автора

10,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
10,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.
10,00 лв.
Отстъпка:
-0.00 лв
Цена
10,00 лв.
0,00 лв.
Отстъпка:
0,00
Цена
0,00 лв.

Редактор на книги

Публикации от автора

Анализи

Ревюта

Рецензии