Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Стоян Калпаклиев

Стоян Калпаклиев е роден в с. Белеврен, община Средец.

Живее и работи в гр. Средец. Общественик. Понастоящем пенсионер.

Стоян Тарапуза

Изтъкнат македонски поет и писател за деца. Роден е през 1933 година в Злетово. Завършил е висша педагогическа академия в Скопие.

Професионалния му път е свързан с работа в издателство “Детска радост”, “Наша книга” и в Македонското радио.

Стоян Тодинов

Стоян Гочев Тодинов е роден в село Медникарово, Старозагорска област на 5 май 1926 г. Основното си образование завършва в родното си село, гимназия в Харманли, а висшето “Журналистика” получава във Факултета по журналистика в София.

Стоян Тончев
Стоян Харалампиев

Роден на 03.04.0935 г. в с. Карабунар (дн.  гр.  Средец) в семейство на преселници – тракийци.

Стоян Шахларски

Стоян Александров Шахларски е роден през 1924 г. в гр. Пазарджик. От юношеска възраст е във военно училище. Завършва Морско на Н.В. училище и Военното на Н.В. училище.

Стоянка Грудова

Стоянка Грудова е родена през 1948 година (починала 2018 г.). Завършила е “Българска филология” в СУ “Св. Кл. Охридски”. Работила е като лаборант, учител, секретар на читалище, драматург на куклен театър, журналист, редактор и отговорен секретар на литературен алманах.

Стоянка Желева

Стоянка Желева е родена и живее в Бургас. Понастоящем е пенсионерка.

Пише приказки и стихове за деца.

Стоянка Иванова
Стоянка Русенова
Сузана Мицева

Сузана Мицева, поетеса и журналистка, е родена на 18 януари 1987 година в гр. Струмица. Има журналистическо образование, а също така завършва и Бизнес академия “Смилевски”, катедра “Оперативен мениджър”.

Страници