Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Йенифър Йенсен

Йенифър Йенсен, Jennifer Jensen, САЩ.

Йоана Вълчева

Йоана Вълчева е родена на 24 август 1992 г. в гр. София. Завършва “Предприемачество и мениджмънт” в Националната финансово-стопанска гимназия и “Бизнес икономика” в Университета за национално и световно стопанство.

Йоана Черноколева

Йоана Черноколева е родена на 27 ноември 2001 година в град Русе.

Завършва Първо частно средно училище “Леонардо да Винчи” и продължава да живее и твори в родния си град.

В свободното си време обича да чете.

Йовко Йовков

Йовко Мавров Йовков е роден в Малко Търново. Завършва МГИ в гр. София. Работил е като инженер-геолог в Малко Търново в рудник Бърце.

Йово Неделчев

Йово Неделчев е роден през 1935 година в село Дъбравино, Варненска област. Завършил Първа мъжка гимназия, Варна, и Академията за обществени науки и социално управление, София.

Йордан Атанасов

Йордан Цонев Атанасов е роден на 25 януари 1943 г. в град Брауншвайг, Германия. Завършва икономика във ВИИ “Карл Маркс” и журналистика в СУ “Свети Климент Охридски”.

Йордан Вълчев

Йордан Тодоров Вълчев е роден на 24 юни 1924 г. в гр. Кула. Завършва гимназия в София и право в Софийския университет „Климент Охридски“ (1949).

Йордан Георгиев

Йордан Николаев Георгиев е роден на 10 декември 1988 г. в гр. Бургас. Завършва бакалавърска степен по спец. “Биотехнологии” в Университет по хранителни технологии - Пловдив и магистърска степен по спец. “Биофармацевтична биохимия” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Йордан Димитров

Доц. д-р Йордан Димитров, преподавател в Технически университет, София.

Йордан Ефтимов

Йордан Ефтимов е роден през 1971 г. в Разград. Поет, литературен историк и критик.

Йордан Йовков

Йордан Йовков е роден на 9 ноември през 1880 г. в с. Жеравна. Йовков преминава детските и юношеските години в родното си място, където получава основно образование. Завършва гимназия в София.

Йордан Карабаджаков
Йордан Пеев

Йордан Димитров Пеев е роден през 1968 г. в гр. Стара Загора. Завършва е “Българска филология” в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Заедно с Пламен Дойнов, Георги Господинов и Бойко Пенчев създават литературен клуб. Живее и твори в родния си град.

Йордан Радичков

Йордан Радичков е роден на 24 октомври 1929 г. в с. Калиманица, Монтанско. Завършва гимназия в Берковица (1947). Заболяване от туберкулоза налага неколкогодишен период на лечение и възстановяване (в санаториум в с. Искрец, Софийска област, и в родното си село).

Йорданка Манолова
Йорданка Ташева

Йорданка Цанкова Ташева е родена през 1974 г. в гр. Бургас. Завършва университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, магистърска степен по специалност “Технология на природните и синтетични горива”.

Йото Йотов