Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Щилиана Тодорова

Щилиана Тодорова е родена през 1930 г. в с. Ново село, Сливенско. В родното място минава ранното й детство, а младостта й в работнически Сливен.