Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Валасия Вафиаду
Валентин Чернев

Валентин Чернев е български поет, член на Съюза на българските писатели и Съюза на българските журналисти.

Завършил е българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи като журналист във вестниците “Силистренска трибуна” и “Нова силистренска трибуна”.

Валентина Валента

Валентина Валента (Афонина Валентина Евгеньевна) – океанолог, радиоинженер, кандидат технических наук (к.т.н.), юрист, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин (ГПД) ряда Московских вузов, автор более 50 научных работ по организации предпринимательства и управлению персоналом.

Валентина Димитрова
Валентина Радинска

Валентина Радинска е родена на 11 септември 1951 г. в гр. Сливен в семейство на журналист. Следва две години българска филология в СУ “Климент Охридски”, след което учи в Литературния институт “Максим Горки” в Москва и го завършва през 1976 г.

Валери Петров

Валери Петров (псевдоним на Валери Нисим Меворах) е роден на 22 април 1920 г. в София. Учи в италианското училище в София от първи клас до 1939 г., когато завършва гимназия. През 1944 г. завършва хуманитарна медицина в Софийския университет. През есента и зимата на 1944 г.

Валери Станков

Валери Станков е роден на 5 март 1956 г. в гр. Варна. Завършва гимназия в родния си град, а висше образование получава във Висшия педагогически институт в Шумен (специалност “Руска филология”).

Валерий Смирнов

Валерий Валериевич Смирнов, професор, доктор по икономика във Финансовия университет при правителството на Руската федерация.

Специалист в областта на интегрирана стратегическа ефективност, корпоративност, стратегически бизнес модел.

Валерио Орлич

Хърватският поет Валерио Орлич (Риека) е роден през 1967 година. Основател и почетен председател на Хърватско книжевно дружество, както и рецензент на издателската дейност на ХКД.

Валя Георгиева

Валя Георгиева е родена в Поморие. Завършва Софийски университет “Климент Охридски” – Исторически факултет. Специализира журналистика и електронни медии.

Валя Илиева

Валя Илиева е родена в гр. Видин. Учила е в ПМГ “Екзарх Антим Първи”. По-късно завършва българска филология в университета в гр. Шумен и испански език в Езикова академия — Мадрид. Живее и работи в Мадрид.

Ваньо Вълчев

Ваньо Вълчев е роден на 28 септември 1937 г. в София. Детството си прекарва в село Добри дял до Горна Оряховица, където баща му е лекар.

Ваня Аврамова

Ваня Аврамова е родена на 12 февруари 1974 г. в гр. Несебър. Завършва специалност “Връзки с обществеността” в Бургаски свободен университет.

Ваня Вълкова

Ваня Вълкова е родена и живее в София. Завършва специалностите “Скулптура” и “Пространствен и рекламен дизайн” в Националната художествена академия и “Мултимедийни технологии” в Свободния факултет на ТУ, София.

Ваня Изова Велева

Ваня Изова Велева (гр. Струмица) е поетеса, член на Дружеството на писателите от 1995 година.

Завършила е Института за македонска литература към Университета “Св. св. Кирил и Методий” в Скопие, магистър е по културология.

Ваня Статева

Ваня Тенева Статева е родена на 30 юни 1964 г. в гр. Бургас. Завършила е Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски", гр. Бургас (руски език), а след това “Руска филология” в ПУ “Паисий Хилендарски”.

По професия е педагог. Има над 30 години стаж като учител.

Васил Каравасилев

Васил Каравасилев е роден през 1945 г. в с. Васил Левски, област Пловдивска. Завършил е висше образование във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология и история”, както и следдипломна квалификация във ВИИ “Карл Маркс” по “Управление на полиграфическото производство”.

Васил Койнарев

Васил Койнарев е роден на 20 юни 1983 г. в гр. София.

Бакалавър по “Българска филология” и по “Журналистика”, магистър по “Лингвистика” и докторант по “Съвременен български език” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Васил Колевски

Васил Ламбрев Колевски е роден на 6 март 1925 г. в село Яврово, Асеновградско, област Пловдив. Завършва прогимназия в родното си село, а гимназия през 1945 г. в Асеновград.

Васил Костадинов

Д-р Васил Милтиядов Костадинов е роден на 23 юни 1964 г. в гр. Поморие. Завършва ВМИ – Варна (дн. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”) през 1991 г.

Страници