Ваня Гандова

Доцент д-р Ваня Десимирова Гандова е преподавател в катедра “Аналитична химия и физикохимия” в Технологичния факултет към Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив

Води лекционни курсове и лабораторни упражнения по дисциплините “Хранителна физикохимия” и “Хемометрия и статистика в анализа на храни” на бакалавърски и магистърски програми.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.