Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Евгений Ицаков

Евгений Дмитриевич Ицаков е доктор на икономическите науки, завеждащ катедра Мениджмънт и предприемачество към Руската академия на народното стопанство и Държавната служба при президента на Руската федерация.

Евгений Стоянов

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов е роден в Сливен. Живее и работи в Бургас. Научното му израстване е свързано с придобиване на научно-образователна степен “доктор” с тема от стратегическия контрол и “доктор на икономическите науки” с тема от приложението на системите за управленски контрол в социалната сфера.

Евгения Елисеева

Елисеева Евгения Николаевна, кандидат на икономическите науки, доцент, Национален университет за наука и технологии “МИСиС” (“Московски институт по стомана и сплави”), доцент, Финансов университет към правителството на Руската федерация Москва, Русия.

Евдокия Димитрова

Евдокия Димитрова е родена в с. Василовци, област Монтана. Учи в родното си село, после завършва гимназия в град Лом. Тя е икономист по образование, но през целия си живот, включително и в момента, работи в сферата на културата.

Едвин Сугарев

Едвин Стефанов Сугарев е роден на 27.12.1953 г. в София. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. През 1985 г. защитава докторат на тема "Българската литература след Първата световна война и немският експресионизъм". През 1987 г.

Екатерина Дикова

Екатерина Дикова е родена на 4 май 1978 г. в гр. Бургас. Завършила е средно образование в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас – художествена паралелка и СУ “Св. Климент Охридски” – специалност история.

Екатерина Йосифова

Екатерина Петрова Йосифова е родена на 4 юни 1941 г. в гр. Кюстендил. Завършила е руска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

Поетеса. Работила е като учителка, журналистка, драматург.

Екатерина Капрова

Екатерина Николаева Капрова, родена на 16.04.1969г. в Бургас. Завършила СУ "Св. Климент Охридски", магистър специалност "Връзки с обществеността". 20 години работи като журналист в БНР. Управител на интернет новинарски сайт Burgasnews.com.    

Екатерина Пенчева

Екатерина Пенчева е родена е на 10 май 1965 г. в град Ловеч. Завършила е СА “Д. А. Ценов” – Свищов. Магистър е по финанси. Работила е като журналист.

Екатерина Чернева

Доц. д-р Екатерина Георгиева Чернева е родена на 9 ноември 1964 г. в гр. Пловдив. Преподавател в Педагогически факултет в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” по “Методика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст и начален етап на основното образование”.

Елена Боева
Елена Великова

Елена Великова е родена на 14 март 1944 год. в с. Просеник, Бургаска област. Прогимназиалното си образование завършва в родното си село, а гимназиалното в град Айтос.

Елена Георгиева

Проф. д-р Елена Георгиева е преподавател по Детска педагогика в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

Елена Гепова

Елена Михайлова Гепова е родена на 5 юни 1942 г. в гр. Бургас. С медицинско образование. Работила е като мед. сестра в различни региони в България и в чужбина. Понастоящем е пенсионер.

Елена Гогова

Елена Гогова е родена на 26 септември 1981 година в град Бургас. От дете развива любов към поезията и писането.

През 2005 година завършва Медицински колеж и работи в сферата на здравеопазването. През 2010 година ражда първото си дете, което силно я мотивира да пише.

Елена Демирева

Елена Веселинова Демирева е родена на  2 юли 2002 година в големия и красив морски град Бургас. Живее и в едно от най-старите български  градчета Созопол, пленяващ туристи от цял свят с магията и историята си.

Елена Дичева

Елена Георгиева Дичева е родена на 17 март 1960 г. в гр. Варна. Завършва Руски държавен педагогически университет “А. И. Херцен”, специалност “Предучилищна педагогика и психология”.

Доцент в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, доктор по педагогика

Елена Инджова

Елена Инджова е родена  в град  Бургас. Магистър педагог по образование, с дългогодишен опит в областта на правата на детето в държавната администрация.

Елена Йорданова
Елена Петкова

Елена Петкова Петкова е родена през 1960 г. в гр. Бургас. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”.

Преподавател в катедра “Педагогика и психология” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Страници