Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Магда Борисова

Магдалена Любомирова Борисова е родена на 14 ноември 1978 г. в гр. Велико Търново. Завършва биологична паралелка в природо-математическата гимназия. Магистър по право със следдипломна квалификация Криминология от СУ.

Мадлен Аспарухова

Мадлен Свиленова Аспарухова е родена на 24 април 1993 г. в гр. София. Завършва СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Видин с профил “Изящни изкуства”, и висше специалност “Връзки с обществеността” в СУ “Св. Климент Охридски”.

Мадлен Дечева

Мадлен Христова Дечева е родена на 4 декември 1991 г. в гр. Варна, в семейство на лекар и инженер.

Малинка Цветкова

Малинка Божкова Цветкова е родена на 30 март 1963 г. в гр. Ботевград. Завършва “Стопанско управление” във ВСУ “Черноризец Храбър” – гр. Варна. От 2008 г. живее на испанския остров Ибиса.

Манол Димитров

Манол Димитров Петков е роден на 17 април 1921 г. в село Драка, Грудовска околия. На 12-годишна възраст остава сирак и тръгва по чорбаджийските къщи да чиракува и да си изкарва прехраната. По късно влиза в РМС и се включва в антифашистката борба.

Манол Манолов

Манол Манолов е роден на 15 август 1952 г. в село Габър, Бургаска област.

Завършил е Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Български език и литература”.

Мара Бъкларова

Мара Бъкларова е родена през 1940 г. в с. Кондолово. Детството и младостта й преминават в родното село. Завършва Педагогическо училище в Бургас, а по-късно българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Мара Спасова (Изида)
Маргарита Генчева

Маргарита Генчева e родена на 4 февруари 1996 г. в гр. Бургас. Завършила е висше образование в УНСС, катедра “Национална и регионална сигурност”, гр.София.

Маргарита Мартинова

Маргарита Мартинова е журналист и издател. Живяла е във Варна, където завършва средно образование със специалност “Електроцентрали и мрежи с високо напрежение”. Работила е като електромонтажник в Девненски заводи и като завеждащ лаборатории във Висшето военноморско училище във Варна.

Маргарита Петкова

Маргарита Петкова е родена на 21 февруари 1956 г. в София. Завършва българска филология във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Маргарита Серафимова

Маргарита Серафимова е родена през 1976 г. в гр. София. Адвокат е, живее в София. Занимава се с гмуркане, сертифицирана е като водолаз-спасител.

Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева е родена в Айтос. Живее и работи в Бургас. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема “Приказникът на Андерсен в България”.

Маргрет Христова

Маргрет Христова е родена на 11 май 1994 г. в гр. Свищов.

Мариана Балабанова

Доц. д-р Мариана Балабанова е преподавател по “Методика на обучението по роден език”, “Методика на обучението по чужд език”, “Педагогическа конфликтология”, “Психолингвистика”, “Девиантно поведение”.

Мариана Велева

Мариана Велева е родена и живее в Бургас. Председател е на литературен клуб “Морски звуци” – Бургас.

Мариана Каприева

Мариана Стефанова Каприева е родена на 10 март 1955 г. в гр. София. Завършва Философски факултет  на Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”.

Мариана Караиванова

Мариана Кръстева Караиванова е родена на 12 март 1970 г. в гр. Петрич. Висшето си образование завършва в университет “Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Бургас, специалности: “Технология на органичния синтез” и “Педагогика”.

Мариана Маринова

Мариана Стоянова Маринова  е родена в гр. Елин Пелин. Средното си образование завършва в  СОУ „Васил Левски” в родния си град, а висше – в  СУ „Св. Климент Охридски”, София, магистър, специалност „Българска филология”.

Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е родена в гр. Панагюрище, Пловдивска област. Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – педагогически профил със специализация “Музика”, след което Бургаски свободен университет – Юридически факултет. Магистър по право.

Страници