Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Михаил Цветански

Михаил Цветански е роден през 1970 г. в гр. Стара Загора. Завършва ЕСПУ “Христо Ботев” в родния си град, по-късно висше – юридическо образование.

Михо Михов

Проф. д-р Михо Иванов Михов е роден на 11 октомври 1930 г. в с. Генерал Инзово, Ямболска област. Завършил е ветеринарно-медицинския факултет в гр. София.

Мишел Зарев
Младен Влашки

Младен Влашки е роден на 29 ноември 1959 г. в гр. Пловдив. Завършва ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология (1984). Специализира теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет през 1989 г. и в периода 1992-1994 г.

Страници