Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Мирко Маркович

Роден е през 1958 г. в Белград. Автор на петнадесет книги за деца, сред тях литературна критика на съвременната детска литература, антологии с афоризми и епиграми и написаната в съавторство с неговия учител и баща Др. Слободан Ж. Маркович – „Српске приче са децу”.

Мита Иванова

Мита (Димитрина) Иванова е родена на 20 май 1947 г. в с. Козаре, Бургаска област. Завършва Ростовския държавен университет – Русия, филологически факултет (1982 г.) и Икономическия институт “Карл Маркс” – София (1987 г.), специалност “Управление на дейностите “Образование и култура”.

Митко Генов

Митко Генов е роден в Бургас. Живее и твори в родния си град. Публикува в периодичния  печат, хумористична поезия и проза – разкази, фейлетони и пр.

В своята автобиография Митко Генов пише:

Митко Джунгуров

Митко Кръстев Джунгуров е роден през 1955 г. в Бургас. Работи в Немска езикова гимназия “Гьоте”, Бургас, като преподавател по “Български език и литература”. 

Митко Новков

Митко Новков е роден на 25 юли 1961 г. в старопланинското с. Бързия, в подножието на връх Ком и прохода Петрохан. Средното си образование получава в ПГ “Д-р Иван Панов” в гр. Берковица. През 1988 г. завършва висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Психология и философия”.

Михаил Гунчев

Михаил Гунчев е поет и писател от гр. Стрелча. Той е сред основателите на Дружеството на българските писатели – Карлово, Сопот.

Михаил Михайлов – Мишо

Михаил Михайлов – Мишо е роден през 1955 г. в София. Завършва архитектура и специализира “Международни отношения”.

Михаил Неделчев

Михаил Неделчев е роден на 17 юли 1942 г. в София в семейство, което съчетава родови традиции от Велико Търново по кольофичевска и иванфичевска линия, от градовете Велес и Елена.

Михаил Цветански

Михаил Цветански е роден през 1970 г. в гр. Стара Загора. Завършва ЕСПУ “Христо Ботев” в родния си град, по-късно висше – юридическо образование.

Михо Михов

Проф. д-р Михо Иванов Михов е роден на 11 октомври 1930 г. в с. Генерал Инзово, Ямболска област. Завършил е ветеринарно-медицинския факултет в гр. София.

Мишел Зарев
Младен Влашки

Младен Влашки е роден на 29 ноември 1959 г. в гр. Пловдив. Завършва ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология (1984). Специализира теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет през 1989 г. и в периода 1992-1994 г.

Страници