Мила Попова

Мила Попова е родена в град Бургас. Завършва Юридически факултет в Бургаски свободен университет, специалност “Право” през 1996 г. От 1998 година работи като адвокат.

Член на Съвет на адвокатска колегия – гр. Стара Загора. През 2008 г. е вписана като медиатор и има допълнителна специализация в областта на търговската медиация.

Публикации от автора

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.